Scheidingsplanner Jaap van der Meer

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand bespreekt Scheidingsplanner Jaap van der Meer in dit interview wat een scheiding met een eigen zaak zo bijzonder maakt.

Wat maakt scheiden met een eigen bedrijf anders?

“Als je gaat scheiden en jij hebt of je partner heeft een onderneming, dan komen er nog veel meer zaken op je af dan bij een ‘gewone’ scheiding. Naast het met elkaar maken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de woning, kinderen en alimentatie, moet voor je bedrijf ook alles in goede banen gaan leiden. De scheiding heeft namelijk sowieso effect op de onderneming, vooral op financieel vlak. Daarnaast zorgt het bedrijf voor inkomen, waardoor het voortbestaan van de onderneming dus prioriteit heeft. Beide partners hebben er evenveel belang bij dat het bedrijf door de scheiding niet noodgedwongen opgeheven moet worden.”

Welke vraagstukken spelen er bij een scheiding met een eigen bedrijf?

“Het eerste belangrijke vraagstuk is de relatievorm van de ondernemer en zijn/haar partner. Is men getrouwd en zo ja, in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Of heeft men een geregistreerd partnerschap en zijn er dan destijds partnerschapsvoorwaarden opgesteld? Daarna is de bedrijfsvorm van belang: betreft het een eenmanszaak, een vof of een bv. Iedere bedrijfsvorm kent immers zijn eigen wet- en regelgeving. Vragen die bij de ondernemer het meest spelen zijn: krijgt mijn partner een deel van de onderneming, moet ik mij partner uitkopen en wat is mijn onderneming waard?”

Wat als je als partners samen een bedrijf hebt?

“Als je samen een bedrijf hebt en je gaat scheiden, dan ga je eerst naar de situatie en de wensen kijken. Het na de scheiding samen de onderneming voortzetten is namelijk natuurlijk ook gewoon een optie. In sommige gevallen is het zelfs de meest verstandige oplossing. Zeker als beide partners een wezenlijk onderdeel van de onderneming vormen en in staat zijn om de privéomstandigheden te scheiden van de zakelijke samenwerking. Voorwaarde is wel dat men onderling goed kan blijven communiceren.”

Wat maakt scheiden met een eigen zaak lastig?

“Allereerst de complexiteit van de scheiding. Er spelen veel belangen en financiële en fiscale wet- en regelgeving mee. Dat maakt het financieel ontvlechten van de onderneming een ingewikkelde klus. Zo is het bepalen van de waarde van de onderneming bijvoorbeeld een van de moeilijkste punten bij de verdeling van de onderneming. Vooral de waardering van de activa en de eventuele ‘goodwill’ kan leiden tot hevige discussies. En als beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld.”

Wat valt je op bij een scheiding met een eigen bedrijf?

“In de eerste plaats dat het voornamelijk de partners van de ondernemers zijn die contact opnemen en veel vragen hebben. Over het algemeen komt dit voort uit het feit dat de niet-ondernemende partner een kennisachterstand heeft over het bedrijf van de partner. Wij merken dat er bij deze partner over het algemeen veel behoefte is aan een scheidingsadviseur die hem/haar kan meenemen in alle onderwerpen die bij een echtscheiding komen kijken. En vooral bij alle vraagstukken die met de onderneming te maken hebben.

Daarnaast is het opmerkelijk dat er maar weinig partijen in Nederland zijn die een echtscheiding met een eigen zaak écht kunnen begeleiden. De ondernemer klopt vaak in eerste instantie bij zijn accountant of boekhouder aan en die kan natuurlijk een eerste slag maken. De specifieke kennis en ervaring van de wet- en regelgeving op het gebied van (echt)scheidingen ontbreekt echter meestal bij deze beroepsgroep. Hierdoor kan de ondernemer met vragen blijven zitten of soms zelfs een verkeerde beslissing nemen.”

Wat kunnen jullie voor scheidende stellen met een onderneming betekenen?

“Een van onze specialisaties is het begeleiden van scheidende ondernemers en zijn/haar partner. Wij hebben specifieke opleidingen gevolgd om een echtscheiding met een eigen zaak op financieel, fiscaal en juridisch gebied goed te kunnen begeleiden. Daarnaast kunnen wij de niet-ondernemende partner goed meenemen in de ondernemersgerichte scheidingsvraagstukken. Juist omdat we merken dat er veel behoefte is aan een vraagbaak en deskundige begeleiding op dit gebied ontwikkelen we momenteel een nieuw dienst voor deze doelgroep. Ik kan er nog niet alles over vertellen, omdat we nog volop in de voorbereidingen zitten, maar hou in ieder geval de datum 24 september goed in de gaten!”

Andere artikelen van de maand