Op deze pagina leggen we uit hoe De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest omgaat met persoonsgegevens verkregen via deze website en welke cookies er op onze website worden geplaatst. Zodra u een dienst van De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest gaat afnemen en hiervoor een opdracht/overeenkomst met De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest afsluit, dan ontvangt u voorafgaand onze volledige privacyverklaring.

Privacy

De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een test op de website aan De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest heeft verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien u ons gratis scheidingsboekje heeft aangevraagd. Wij verwerken ook uw persoonsgegevens indien u heeft aangegeven dat u door ons op de hoogte wilt worden gehouden, in dit geval informeren wij u door middel van nieuwsuitingen (nieuwsbrief). De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe lang De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest uw gegevens bewaart

De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest bewaart de door u via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor onze nieuwsbrief is de periode dat u bent aangemeld bepalend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hilversum@scheidingsplanner.nl. De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde taken. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van onze website
 • Het up-to-date houden van onze website
 • Het versturen van e-mailnieuwsbrieven

Hiervoor hebben wij de volgende organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Wij werken uitsluitend met partnerbedrijven die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018
 • Wij werken uitsluitend met partnerbedrijven die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend
 • Wij hebben verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die voor opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Cookies zijn te onderscheiden in functionele, analytische en tracking cookies. Op de website van De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest worden alleen functionele en analytische cookies gebruikt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest gebruik gemaakt van functionele cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.

Analytische cookies

Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Zo gebruiken wij analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Voor het analyseren van onze website gebruiken wij Google Analytics. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest de volgende maatregelen genomen:

 • Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google
 • De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest heeft het delen van gegevens gedeactiveerd
 • IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen
 • Op de website van De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest zijn geen tracking cookies actief
 • Alleen geanonimiseerde gegevens worden met Google Adwords gedeeld door een koppeling van het account

Door deze maatregelen hoeven wij niet om toestemming voor het plaatsen van cookies te vragen.

Embedded content

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op scheidingsplanner.nl  wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube video’s. Deze andere sites maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Toch liever geen cookies?

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Op de website van de Consumentenbond staat beschreven hoe dit moet. Ook kunt u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest. U kunt de browserplugin hier downloaden.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op.

De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest
Eveline Minkes
Seinstraat 22 (Het Ondernemershuys 3de etage)
1223 DA Hilversum
Telefoon: 035-692 16 69
E-mail: hilversum@scheidingsplanner.nl