Scheidingsplanner Eveline Minkes

Artikel van de maand: hulp bij mediation elders

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand schrijft Scheidingsplanner Eveline Minkes over een bijzonder aspect in haar werk: het verder helpen van scheidende partners die elders een mediationtraject volgen.

Verder helpen

In mijn praktijk bestaat mijn dagelijkse werk voornamelijk uit het begeleiden van mediationtrajecten en eenzijdige scheidingen. Er is echter nog een vorm van begeleiding die mij persoonlijk veel voldoening geeft. Ik begeleid namelijk ook mensen die bij een andere mediator een traject volgen, maar die daar tegen bepaalde zaken aanlopen waar ze extra expertise bij nodig hebben. Het menselijke aspect is voor mij heel belangrijk in mijn werk en het is mooi dat ik in deze situatie mensen echt verder kan helpen.

Aanleidingen

Er kunnen diverse redenen zijn waarom ze mij extra willen inschakelen. Zo kunnen ze geen goed gevoel hebben bij het lopende traject of omdat ze niet begrijpen wat er besproken wordt. Ook kunnen ze een stuk informatie missen die de mediator niet geeft. Een andere aanleiding kan zijn dat ze het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, omdat dit voortkomt uit het rollenpatroon tijdens de relatie. Wat ook vaak voorkomt is dat ze behoefte hebben aan een financieel expert op het gebied van scheiding, vooral als de mediator weinig financiële kennis in huis heeft.

Onzekerheid en geen kennis hebben

De behoefte aan extra hulp kan voortkomen uit onzekerheid en/of het missen van kennis op bepaalde gebieden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de ene partner wel goed financieel onderlegd is en de ander niet. Dit maakt de gesprekken aan tafel moeizamer, zeker als de mediator geen stappen zet om het wel begrijpelijk te maken. Daarnaast kan de persoon het moeilijk vinden om zelf te beslissen waar hij/zij nou goed aan doet. Het zijn tenslotte toch beslissingen die je nieuwe toekomst gaan bepalen en daar wil je weloverwogen keuzes in maken. Dan vinden ze het fijn om een back-up te hebben die ze helpt te bepalen wat voor hem/haar de beste opties zijn.

Financiële vraagstukken

Zoals gezegd gaat het vaak ook om de financiële vraagstukken. Dat is ook logisch, omdat de financiën de hoofdmoot van de scheiding vormen en je hier echt de kennis en kunde voor in huis moet hebben. Het betreft bijvoorbeeld de fiscale aspecten van de scheiding. De eigen mediator heeft dan geen kennis op dit gebied en wil dit dan daarom niet opnemen in het convenant. Ik schrijf dan een fiscale paragraaf waarin alle fiscaliteiten in het convenant gecontroleerd worden, zodat op fiscaal gebied de plank niet misgeslagen wordt.

Andere onderwerpen kunnen de verdeling van de gemeenschap van goederen zijn, het eigen huis of pensioen. Vaak zijn het onderwerpen waar ze niet met de mediator uitkomen. Ik werk het financiële stuk dan helemaal uit, denk met ze mee en bespreek welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Aan de hand meenemen

Het komt ook voor dat mensen echt letterlijk bij de hand meegenomen willen worden. Ze hebben dan behoefte aan veel meer informatie over bijvoorbeeld de alimentatie. Vragen kunnen zijn: “hoe kom je daar nu toe? Kloppen de uitgangspunten wel en wat betekent dit nu voor mij? Hoe ziet mijn financiële situatie eruit als dit de uitkomst gaat worden? Of zijn er nog andere opties?”

Ook kan het letterlijk voorbereiden op de komende mediation-gesprekken zijn, omdat ze het onder andere moeilijk vinden om hun eigen punten in te brengen. We bespreken dan hoe ze die punten kunnen inbrengen. We beginnen met het bepalen waar ze zelf staan om vast te stellen wat hij/zij nu wil. Dat gaan ze dan inbrengen in het gesprek. Ze koppelen daarna de punten uit het gesprek naar mij terug. We bekijken dan waar we eventueel nog nader over moeten nadenken om ze in het mediationtraject verder te kunnen helpen totdat er een getekend convenant ligt.

Gemene deler

Meestal zijn het vrouwen die mij benaderen om hen te helpen in hun mediationtraject, omdat ze in een financieel afhankelijke positie hebben gezeten tijdens hun relatie. De partner heeft dan bijvoorbeeld veel gedicteerd in het huwelijk, waar ze zich altijd naar gevoegd hebben. Ze vinden het moeilijk om dat te doorbreken en voor zichzelf op te komen. Ik help ze dan zelf beslissingen te nemen en autonomer te worden. Achteraf zijn ze hier heel blij mee, omdat ze het gevoel hebben dat ze echt een stem hebben gehad tijdens het traject. Ze hebben dan veel meer rust, omdat het ook op hun manier gegaan is en ze er een evenwichtig gevoel bij hebben.

Auteur: Scheidingsplanner Eveline Minkes


Alle artikelen van de maand