Scheiden op latere leeftijd en pensioen - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

Uw pensioen bij scheiding op latere leeftijd

Bij een scheiding op latere leeftijd is uw pensioen een extra punt van aandacht. De beslissingen die u hierover neemt hebben namelijk invloed op andere financiële vraagstukken, zoals uw woonwensen in combinatie met het aanvragen van een hypotheek. U krijgt in ieder geval te maken met de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, pensioenverevening of -conversie. In dit artikel lichten we alle bijzonderheden rondom scheiden op latere leeftijd en pensioen toe.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)

Sinds 1 mei 1995 kennen we de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van de ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Pensioenverevening komt er in het kort op neer dat op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, u de helft ontvangt van zijn/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. En uw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, de helft van uw tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS)

Naar verwacht treedt de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) in januari 2027 in werking. In de WPS is conversie het uitgangspunt. Conversie wil zeggen dat de door u opgebouwde oudedagvoorziening wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner. Het verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat uzelf met pensioen gaat en niet op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Voor uw ex-partner geldt hetzelfde.

Pensioenverevening of juist pensioenconversie?

Met name de mogelijkheid van conversie kan bij scheiden op latere leeftijd een aantrekkelijke optie zijn. Zeker als er sprake is van een eigen woning. We zien vaak dat een van beide partners in de woning blijft wonen en hierdoor de andere partner uitkoopt. De andere partner kan daarnaast ook andere woning willen kopen. Zeker in de huidige woningmarkt kan het een uitdaging zijn om een passende hypotheek te vinden. Hypotheekverstrekkers zijn namelijk nog kritischer geworden rondom de hypotheekvoorwaarden. Daarnaast houden zij kort voor de pensioendatum rekening met het straks lagere inkomen. Conversie kan dan voor u een betere keuze zijn, laat u zich dus altijd goed informeren over de mogelijkheden!

Pensioen en de partneralimentatie bij een senioren scheiding

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u gaat scheiden, dan is er de verplichting om ook ná de scheiding financieel voor elkaar te blijven zorgen. Bedenk hierbij dat de verdeling van het pensioen enerzijds invloed heeft op de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds op de draagkracht van de alimentatieplichtige. Ook moet in de berekening gekeken worden naar het inkomen op langere termijn, zodat meteen de juiste afspraken worden gemaakt. U leest hier meer over op: ‘Scheiden op latere leeftijd en partneralimentatie’.

Tip: Leg alle concrete afspraken vast in uw echtscheidingsconvenant. Dat schept voor alle partijen duidelijkheid over hun inkomenssituatie. Op het moment van scheiden, maar ook in de toekomst. Uiteraard kunt u bij de Scheidingsplanner op deskundig advies rekenen. Wij denken met u mee en dragen indien nodig creatieve oplossingen aan.