Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest
Eveline Minkes
Seinstraat 22 (Het Ondernemershuys 3de etage)
1223 DA Hilversum
Telefoon: 035-692 16 69
E-mail: hilversum@scheidingsplanner.nl

© 2018 De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest, alle rechten voorbehouden.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .