Stappenplan echtscheiding - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

Waarom de Scheidingsplanner

Begeleiding van begin tot eind
Met financieel en fiscaal advies
Oog voor de emoties
 Oplossings- en toekomstgericht
 Informele wijze en heldere taal
 Inclusief juridische afwikkeling

Stappenplan voor uw scheiding

U heeft de knoop doorgehakt… u gaat scheiden. Na het nemen van deze zware beslissing zult u zich afvragen “Waar moet ik beginnen?”. Het eerste belangrijke advies dat wij u willen geven als u gaat scheiden: zorg dat u goed geïnformeerd bent. Zeker als u voor het eerst met een scheiding te maken krijgt, dan weet u vaak niet wat er allemaal op u afkomt. Een goede voorbereiding op het scheidingsproces is dan eigenlijk de allereerste stap.

Oriënteer u dus goed en probeer een overzicht te krijgen over alles wat er op u af komt. Want als u goed geïnformeerd bent, kunt u betere beslissingen nemen. Ons stappenplan helpt u hierbij, in willekeurige volgorde nemen wij u stap voor stap mee in het proces. En loopt u ergens op vast? Aarzel niet en neem contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.

1. Vertel het uw partner

Een scheiding start met de scheidingsmelding. Oftewel: uw partner informeren. Deze eerste stap van ons stappenplan is misschien ook meteen de moeilijkste. U wilt scheiden, maar hoe vertelt u dit aan uw partner? Vertel het in ieder geval altijd persoonlijk! Veel problemen tijdens de scheidingsprocedure kunnen voorkomen worden door de wijze waarop u uw partner informeert dat u wilt scheiden. Meer tips en informatie leest u op ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?‘.

2. Vertellen aan uw kinderen, familie en vrienden

Als u na een (lange) periode besloten heeft om uit elkaar te gaan, is de tijd aangebroken om het de kinderen, familie en vrienden te vertellen. Vertel het in ieder geval altijd als eerste aan uw kinderen om de kans te voorkomen dat zij het van iemand anders horen! Over het wanneer en hoe u het aan uw kinderen vertelt kunnen u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier samen goed over nadenkt. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is!

Kies een rustig moment uit om uw kinderen te vertellen dat u wilt gaan scheiden. Breng de boodschap altijd samen en leg alles op een duidelijke en rustige manier uit. Leg ook uit dat het niet hun schuld is en dat de scheiding definitief is om valse hoop te voorkomen. Spreek in ieder geval niet in negatieve bewoordingen over elkaar en laat de kinderen nooit tussen u beiden kiezen!

Lees meer over ‘Hoe vertellen we het de kinderen?’

Wacht ook bij vrienden en familie niet te lang met het informeren over uw aanstaande scheiding. Benadruk dat uw familie of vrienden geen partij hoeven te kiezen en dat u er alles aan wilt doen om een vechtscheiding te voorkomen. Schroom ook niet om steun te vragen als u dat nodig heeft. Steun uit uw direct omgeving kan u namelijk helpen uw scheiding te verwerken.

3. Besluit nemen hoe u wilt gaan scheiden

Een volgende belangrijke beslissing: hoe gaat u de scheiding regelen? Wilt u het zelf regelen of een advocaat, mediator of een scheidingsbemiddelaar inschakelen? Probeer dit besluit samen met uw partner te nemen zodat u er beiden achter staat.

Wij adviseren u om de scheiding samen te regelen, bijvoorbeeld met mediation. Door samen in gesprek te blijven en in goed overleg afspraken te maken, heeft u veel minder kans om in een vechtscheiding terecht te komen. Bovendien duurt het scheidingsproces meestal korter en zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u een advocaat inschakelt.

Wie u ook kiest, laat u zich in ieder geval goed informeren over de volgende zaken:

  • De scheidingsprocedure
  • De zaken rondom kinderen
  • Uw woning
  • En bovenal over de financiële zaken

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Hoe kan ik de scheiding regelen?

4. Samen afspraken maken over de kinderen

Om uw kinderen na de scheiding een goede basis te kunnen bieden, moet u tijdens de scheiding veel aandacht besteden aan alle zaken die met hun nieuwe toekomst te maken hebben. Dat betekent onder meer dat u de belangen van uw kinderen tijdens de scheiding centraal moet stellen. In de praktijk blijkt namelijk dat steeds meer kinderen worden de dupe van een vechtscheiding. Dat wilt u toch niet voor uw kinderen? Vraag uzelf daarom af hoe u wilt dat de kinderen later op de scheiding terugkijken. Dat de spanningen en ruzies tussen hun ouders onuitwisbaar in hun geheugen staan of dat ze het fijn vinden dat u het zo goed heeft aangepakt en ze een goed contact met beide ouders hebben?

Zijn er minderjarige kinderen bij uw scheiding betrokken? Dan is het in ieder geval verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Scheiden met kinderen

5. Stel samen een financieel plan op

Bij elke scheiding zijn de financiën een punt van zorg. Straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen gaan leven als voor de scheiding. En dat terwijl de kosten voor beide partners hoger worden. Tijdens de scheiding krijgt u met veel financiële zaken te maken die uw aandacht zullen moeten hebben:

Een onderzoek geeft aan dat veel mensen kampen met de financiële gevolgen van een scheiding. Dat komt omdat maar liefst één op de twee Nederlanders niet precies weet hoe ze een scheiding moeten aanpakken. En toch probeert 63 procent van de respondenten zelf zijn financiële zaken af te handelen. Van de groep die geen financieel specialist heeft ingeschakeld, heeft 80 procent daar spijt van. Een financieel adviseur gespecialiseerd in scheidingen, zoals de Scheidingsplanner, zorgt ervoor dat u samen de juiste financiële afspraken maakt en dat de meest optimale fiscale oplossingen gekozen worden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Financieel advies bij een scheiding

6. Nieuwe woning/hypotheek

Wilt één van u in de woning blijven wonen? Of wilt beiden een nieuwe woning kopen? Dan zal eerst duidelijk moeten worden of dat financieel haalbaar is. Alle financiële zaken moeten eerst inzichtelijk zijn voordat bekeken kan worden of uw woonwensen ingewilligd kunnen worden. De eigen woning is een echt punt van zorg bij een scheiding dat u goed moet laten doorrekenen en waarover u uzelf goed moet laten informeren. Behalve de hypotheek komen er namelijk ook aanvullende producten en fiscale gevolgen om de hoek kijken. Bovendien gaat het om grote bedragen. Wij adviseren u om hiervoor een financieel expert in te schakelen, de Scheidingsplanner is zo’n expert.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Scheiden en een eigen huis

7. De scheiding verwerken

Een scheiding is voor velen een uiterst stressvolle gebeurtenis. Ook kan het emotioneel zwaar zijn. Vaak is het een hectische tijd waarin uw werk, kinderen en andere zaken ook uw aandacht blijven vragen. Hierdoor heeft u dikwijls weinig ruimte voor het verwerken van uw verdriet.

Een scheiding verwerken wordt zelfs regelmatig vergeleken met het overlijden van een partner. Uit onderzoek blijkt dat met name machteloosheid, woede en pijn de boventoon voeren. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. Het traject van de scheiding verwerken wordt namelijk beïnvloed door uw karakter, uw ervaringen in het verleden en de steun die u uit uw omgeving krijgt.

U leest hier meer over op ‘Hoe verwerkt u uw scheiding?‘. Voor uw kinderen vindt u meer informatie en tips op ‘Scheiding verwerken als kind‘.

8. Boedelverdeling

Tijdens uw scheiding moet vanzelfsprekend ook uw boedel gelijkelijk verdeeld worden als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Onder boedel wordt alles verstaan wat gezamenlijk bezit is. Dit betekent vooral:

  • Eigen woning
  • Uw vermogen of schulden
  • Spaarrekeningen
  • Uw auto, caravan, boot
  • Alle huisraad

Over de eigen woning kunt u meer lezen in een andere stap. Daarnaast moet één van uw beiden de auto, caravan of boot voor de helft moeten overnemen en de ex-partner de helft van de waarde moeten betalen. Het huisraad moet evenredig worden verdeeld. Wie krijgt wat? Komt u hier niet uit, dan moet u een lijst opstellen van de te verdelen goederen met de waarde daarvan, zodat een gelijke verdeling kan worden bepaald.

Lees hier over over ‘De boedelverdeling bij een scheiding‘.

De schulden en de spaarrekeningen kunnen in principe gewoon door twee gedeeld worden. Na de scheiding bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner ná de scheiding maakt. Maar let op, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld. Schuldeisers kunnen bij u de stoep staan, als uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet. Het is belangrijk om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

Let op! Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan zijn deze voorwaarden leidend in de verdeling.

9. Gegevens verzamelen

Om de scheiding financieel te kunnen regelen, is het noodzakelijk dat degene die uw scheiding regelt inzage krijgt in uw financiële gegevens. Verzamel dus kopieën van relevantie gegevens, zoals uw huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing), uw beider jaaropgaven en salarisstroken en de koop- en hypotheekakte van uw woning.

Tip: onze checklist scheiden biedt u een handig overzicht van alle praktische zaken die bij een scheiding meespelen én een overzicht van alle gegevens die u moet verzamelen. U kunt hier de checklist scheiden gratis downloaden.

10. Echtscheidingsconvenant

Tijdens scheidingstraject werkt u samen aan een echtscheidingsconvenant. Een scheidingsconvenant (of convenant) is niets anders dan een overeenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die met uw scheiding te maken hebben. Zoals de afspraken over de woning, het pensioen, de alimentatie en de boedelverdeling. Als u minderjarige kinderen heeft, wordt in het echtscheidingsconvenant ook verwezen naar het ouderschapsplan.

11. Scheiding definitief maken

Als het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan opgesteld zijn, worden beide documenten ingediend bij de rechtbank. Omdat u overal afspraken over heeft gemaakt, is de scheiding bij de rechtbank eigenlijk alleen maar een formaliteit. De goedkeuring van het verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking.

U bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat zal uw echtscheidingsadviseur voor u verzorgen, pas als dit gebeurd is bent u definitief gescheiden. De beschikking moet wel binnen 6 maanden ingeschreven zijn. Let erop dat de adviseur deze termijn niet overschrijdt want na die periode is het document niet meer geldig.

12. Nazorg

Deze laatste stap in het stappenplan echtscheiding is niet onbelangrijk. Ook na uw scheiding kunnen er nog nieuwe zaken spelen. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, nieuwe wetten en regels. Maar uw leefsituatie kan ook veranderen en daardoor is er wellicht een herberekening van de alimentatie nodig. Of een herziening van het ouderschapsplan. Uw (financiële) adviseur kan u hierin begeleiden.

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Neem de eerste stap naar uw nieuwe toekomst!
Bel 035 – 692 16 69 of vul uw gegevens is en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Top 3 vragen over scheiden

Kwaliteit verzekerd

Ben achteraf nog steeds heel blij, dat ik het op deze manier heb aangepakt, heb me in deze moeilijke tijd gesteund gevoeld, en ik zou gezien mijn ervaring dit aan iedereen aanraden. Heb er ook heel veel van geleerd, inderdaad ”de totaaloplossing voor elke scheiding”.

 Lees meer ervaringen

Meer over de Scheidingsplanner Bilthoven – Hilversum – Huizen – Naarden – Soest

Eveline Minkes | de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't GooiWij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hierbij houden we natuurlijk altijd oog voor de emoties. Alle kennis en kunde hebben we hiervoor zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Gratis scheidingsboekje van de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't GooiWilt u thuis in alle rust verder lezen wat er bij uw scheiding komt kijken? Bestel dan ons gratis boekje “Een nieuwe start…”. Voor u zelf of voor iemand anders.

In ons boekje vindt u alles wat u moet weten over scheiden. In heldere en duidelijke taal, zodat u precies weet wat belangrijk is in deze hectische periode. En voor verdere vragen staan we uiteraard ook graag voor u klaar.