Scheidingsplanner Jannie van Blotenburg

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Jannie van Blotenburg in het kader van ons jubileumjaar haar persoonlijke verhaal over haar werk als Scheidingsplanner. In dit interview vertelt zij over haar achtergrond, beweegredenen en werkwijze.

Waarom ben jij Scheidingsplanner geworden?

Ik was destijds hypotheekadviseur en de hypotheekmarkt veranderde enorm. Ik zag toen de opleiding tot Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) voorbijkomen. Ik zag de opleiding en het werk als een verdieping en nieuwe uitdaging voor mijzelf. Ik ben daarom deze opleiding gaan volgen. Bijna tegelijkertijd kwamen wij in contact met de oprichter van de Scheidingsplanner. Wij zagen de meerwaarde van deze club en hebben we ons daarom hierbij aangesloten.

Over welke meerwaarde heb je het dan?

Dat je gelijkgestemde collega’s hebt die dezelfde opleiding hebben gevolgd. Hierdoor kun je goed van elkaars kennis en kunde gebruikmaken als dat nodig is. Door onze korte lijnen kun je je vraag direct aan je collega’s stellen en heb je snel antwoord. Hierdoor kunnen wij snel schakelen. Daarnaast hebben wij jaarlijks meerdere actualiteitendagen, zodat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Bovendien stelt de vereniging sjablonen en modellen beschikbaar die ook up-to-date gehouden worden.

Hoe heb jij jezelf ontwikkeld in dit vak?

Ik volg naast onze actualiteitendagen nog veel webinars en andere opleidingen. Ook moet ik elke drie jaar opnieuw examen voor de RFEA doen. Daarnaast heb ik veel aan de intervisiebijeenkomsten met collega’s. We leggen elkaar dan praktijkdossiers voor en bespreken deze kritisch. We gaan hierbij echt de diepte in. We kijken niet alleen naar de cijfers, maar bijvoorbeeld ook of zaken anders benaderd hadden kunnen worden. Die andere oplossingen kunnen we dan in een volgende mediation weer meenemen. Zo houden we elkaar scherp, want dit werk is niet allemaal zwart-wit.

Hoe kijk jij naar mediation?

Ik heb de basisopleiding tot mediator gevolgd, maar in mijn werk wijk ik wel af van de vastgestelde regels. Die regels stellen dat je alleen de gespreksleider bent en dat jij je niet met de inhoud mag bemoeien. Je mag wel een berekening van de partner- en kinderalimentatie maken, maar daar stopt het dan meestal wel. Mensen moeten dan andere partijen benaderen, bijvoorbeeld hun bank, om tot antwoorden op hun vragen te komen. Ik zit dan liever in de werkhouding. Ik denk graag actief en creatief mee om samen tot oplossingen te komen, zodat mensen zo snel mogelijk verder kunnen met hun leven. Mijn hulp gaat dus verder dan alleen gesprekspartner zijn.

Waarom kiezen klanten voor jouw begeleiding?

Dat is toch vanwege onze financiële kennis en kunde en omdat ze er samen uit willen komen. Scheidende mensen hebben veel financiële vragen, bijvoorbeeld of ze in het huis kunnen blijven wonen of wat het besteedbaar inkomen na de scheiding wordt. Ik kan ze snel inzicht geven in de woonwensen en de financiële toekomst. Bovendien is het voor hun fijn dat ik als mediator en financieel adviseur één persoon ben. Dat maakt dat zij echt één aanspreekpunt hebben en dat ik snel kan schakelen.

Uiteraard ga ik emoties die kunnen meespelen ook niet uit de weg, maar ik richt mij meer op de zakelijke kant van de scheiding. Mijn hulp op het financiële vlak is daarom toch wel de hoofdreden dat ze voor mij kiezen. Dat bijna al mijn klanten op basis van mond-op-mond reclame bij mij binnenkomen zegt volgens mij wel dat deze aanpak als goed ervaren wordt.

Staat de huidige woningmarkt jouw werk in de weg?

Uiteraard hebben we hier op de Veluwe ook met de krappe huizenmarkt te maken. Toch ervaar ik dat mijn klanten vaak al voor het tekenen van het echtscheidingsconvenant een andere woning hebben gevonden. Er is hier dus nog wel wat ruimte en gelukkig kennen wij hier daarnaast veel recreatiegebieden. De recreatiewoningen in deze gebieden mogen in principe niet permanent bewoond worden, maar de gemeente kent wel een gedoogbeleid. Mensen mogen meestal tot maximaal twee jaar toch in de recreatiewoning wonen en ondertussen naar een permanentere oplossing zoeken. De huurprijs van zo’n ‘pauzewoning’ is echt heel redelijk en anders kun je ook nog huurtoeslag krijgen.

Dat is hier dus gelukkig goed geregeld. Je hebt een tussenoplossing en je hoeft niet al ruziënd verplicht bij elkaar te blijven wonen. Als mensen noodgedwongen toch nog lang op één adres moeten blijven wonen, dan zie je gewoon dat de kwaliteit van hun gesprekken achteruitgaan. Ze zitten dan op een gegeven moment in elkaars irritatiezone, waardoor ze nog meer ruzie krijgen en ook minder bereid zijn om iets toe te geven of een ander iets te gunnen. Dat helpt het proces dus niet.

Wat vind jij belangrijk in jouw begeleiding?

Ik vind het belangrijk dat beide partijen gehoord worden. Dat wil niet zeggen dat iedereen maar in alles zijn/haar zin kan krijgen, dat gaat gewoonweg niet. Je mag echter wel zeggen wat bij jou op jouw hart ligt en wat jouw wensen zijn. Samen gaan we dan bekijken wat er mogelijk is. Mijn uitgangspunt is dat het convenant geen kortetermijnoplossing is, maar juist toekomstgericht. Ze moeten over een jaar of twee jaar nog steeds achter de gemaakte afspraken staan.

Voor mijn klanten is het belangrijk dat ik een neutrale adviseur ben en blijf. Ieder van hun moet evenveel aandacht krijgen en ieders wensen wegen even zwaar. Kennismakingsgesprekken doe ik daarom ook het liefst direct samen. Soms lukt dat niet en dan nodig ik de niet aanwezige partner uit om op een later tijdstip het gesprek met mij alleen aan te gaan. Hiermee voorkom ik alle schijn van partijdigheid en dat is erg belangrijk voor het gehele traject.

Hoe ervaar jij jouw werk?

Het werk is niet altijd makkelijk, het kunnen soms best zware gesprekken zijn. Door mijn inmiddels jarenlange ervaring kan ik aan het eind van de dag wel alles op kantoor achterlaten. Ik wil alleen nog wel eens een financieel puzzeltje mee naar huis nemen. Wat ik mooi vind is dat mijn werk mij een spiegel voor kan houden. Ik heb zelf ook een relatie en een gezin en door mijn werk kan ik hierop reflecteren: “Hoe doe ik het zelf in mijn huwelijk?” Het houdt mij op persoonlijk vlak dus wel scherp. Wat mij tot slot veel voldoening geeft is als oud-klanten naar mij doorverwijzen. Dat geeft mij een gevoel van waardering.

Heb jij nog een tip voor mensen die gaan scheiden?

Ik adviseer ze om onderling de normale fatsoensnormen in acht te houden. Dat zal niet in alle situaties even gemakkelijk zijn, maar bedenk dat je het respect dat je geeft ook weer terugkrijgt. Natuurlijk mag je best een keer boos worden, hou het echter wel netjes. Luister dus naar elkaar, laat elkaar uitpraten en probeer elkaar met respect te behandelen. Haal elkaar dus niet naar beneden, dan kom je al een heel eind.

Jannie van Blotenburg – Scheidingsplanner Nunspeet & Zwolle


Alle artikelen van de maand