Scheidingsplanner Rudi Mertens

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Rudi Mertens in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over zijn werk als Scheidingsplanner. In dit interview vertelt hij over zijn achtergrond, beweegredenen en werkwijze.

Waarom ben jij scheidingsbemiddelaar geworden?

“Eigenlijk door toeval. Ik heb tot 2008 bij Delta Lloyd gewerkt als accountmanager levensverzekeringen. In die tijd had ik veel te maken met de moeilijkere dossiers waar veel scheidingen bij zaten. Omdat in die periode de markt aanzienlijk veranderde en door de verkoop van Delta Lloyd liep mijn loopbaan daar ten einde. Ik ben toen in contact gekomen met de organisatie The Lime Tree; een opleidingsinstituut voor mediators. Zij waren pas gestart met het opzetten van een franchiseorganisatie om de scheidingsmarkt te gaan betreden. Ik heb mij hierbij aangesloten, vooral ook omdat het werk goed bij mijn kennis en ervaring aansloot.”

Waarom de overstap naar de Scheidingsplanner?

“Bij The Lime Tree kwam de franchiseorganisatie niet goed van de grond. Ik ben toen via een oud-collega in contact gekomen met de Scheidingsplanner. De vestiging Maastricht kwam vrij en daar ben ik toen ingestapt. Ik geloof namelijk in de kracht van collectiviteit. Als je onderdeel bent van een landelijke organisatie kun je met elkaar meer investeren. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve beroepsaansprakelijkheid verzekering, het inkopen van opleidingen en het beschikbaar krijgen van modellen. Je hoeft hierdoor niet in je eentje steeds het wiel uit te vinden, waardoor je je werk beter kunt uitvoeren.”

Hoe heb jij jezelf ontwikkeld als scheidingsbemiddelaar?

“Ik heb vrij snel mijn diploma’s als arbeids- en familiemediator gehaald. Ook heb ik de opleiding tot Register van Financieel Echtscheiding Adviseurs succesvol afgerond. Daarnaast heb ik veel profijt van onze jaarlijkse actualiteitendagen en van onderling overleg met collega’s op dossierniveau. Hierdoor bouw je veel kennis op. Doordat wij op tijd geïnformeerd worden over wetswijzigingen, zoals ontwikkelingen op fiscaal gebied, maakt dat wij heel professioneel met ons werk bezig kunnen zijn. Ook het maken van veel meters door veel dossiers te behandelen zorgt ervoor dat je steeds beter in je vak wordt. Bij ieder dossier moet je namelijk weer een oplossing zoeken voor nieuwe vraagstukken en die eerdere ervaringen kun je daar goed in meenemen.”

Wat vinden klanten belangrijk in jouw begeleiding?

“Dat er vertrouwen is en dat je inzicht geeft in wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. Daarnaast merk ik dat het belangrijk is dat voor hun de situatie teruggebracht wordt naar hanteerbare proporties. Mensen die gaan scheiden hebben meestal het idee dat ze te maken hebben met een ijsberg, waarvan ze alleen het topje kunnen zien. Door alles in hanteerbare proporties te verdelen maakt dat het traject voor hen overzichtelijk blijft.

Ook willen de mensen graag het inzicht hebben dat de financiële situatie na de scheiding gewaarborgd is. Dat is niet altijd mogelijk, want ik ben geen Hans Klok. Ik kan geen dingen tevoorschijn goochelen of dingen verbergen. Ik kan ook niet van € 1 € 2 maken en uiteindelijk gaan ze straks toch van één huishouden naar twee huishoudens. Het kan dus voorkomen dat een partij toch aangewezen zal zijn op allerlei vangnetten, zoals kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Natuurlijk nemen wij in dit soort situaties deze mogelijkheden in onze berekeningen mee.

Het belangrijkste blijft uiteindelijk dat zij iemand naast zich hebben staan, die hun overal met kennis en kunde bij helpt, waardoor ze binnen een reëel tijdsbestek op een goede manier kunnen scheiden.”

Wat vind jij belangrijk in jouw werk?

“Ik ben erg resultaatgericht, dus ik wil er voor zorgen binnen een aanvaardbare tijd een concept convenant op tafel te hebben liggen. Ik probeer dus ook zeker tijdens het traject het tempo te behouden en mensen daarin mee te nemen. Ook vind ik het belangrijk dat ik tijdens het traject de juiste verwachtingen creëer en het vertrouwen behoud. Hierbij kijk ik ook naar diegene die op financieel gebied minder onderlegd is. Juist die persoon moet het vertrouwen hebben dat zijn of haar belangen goed vertegenwoordigd worden. Tot slot is het voor mij van belang dat beide partijen zich volledig inzetten om tot afronding te komen. We werken niet voor niets samen aan een echtscheidingsconvenant waar beide partijen met een goed gevoel hun handtekening onder moeten kunnen zetten.”

Hoe zie jij het samenspel van mediation en financieel advies?

“Ik geef aan het begin van het traject toch altijd wel aan dat het scheidende koppel mij moet zien als een soort hybride auto. Je hebt een brandstofmotor en een elektrische motor en die klaren samen de klus. Ook dan weet je niet altijd welke motor het voortouw gaat nemen. Je kan het soms wel horen, maar eigenlijk zie je alleen in je dashboard dat beide motoren aan het werk zijn. Bij mij is de brandstofmotor dan de financiële kant en de elektrische motor mediation.

Voor mensen is het prettig om iemand te hebben die beide motoren in huis heeft. Die dus financieel en juridisch goed onderlegd is, maar die ook raad weet met stroef overleg en moeilijke gesprekssituaties. Iemand die ook het gesprek op gang kan brengen en ervoor kan waken dat er geen onevenwichtigheid, oftewel een underdog situatie, ontstaat. Dit alles vraagt overigens niet alleen kennis en kunde, maar ook onderhandelingsvaardigheid.”

Wat vind jij mooi aan jouw vak?

“Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen om op te lossen. De moeilijkheden die er vaak liggen triggeren mij om zaken op te pakken en te kijken of we dingen voor elkaar kunnen krijgen. Je weet vooraf niet wat er allemaal op tafel gaat komen en welke kant het op gaat. Als je dan samen de eindstreep haalt en de scheiding goed kunt afronden omdat ze er samen zijn uitgekomen dan geeft dat voldoening. Het succesvol doorlopen van het traject, het kunnen afsluiten en een dankjewel bij het zetten van de handtekeningen, dat is dus wel waar het bij mij om draait.”

Heb jij nog een tip voor mensen die gaan scheiden?

“Voor een succesvolle mediation is het belangrijk dat je bereid bent elkaar ook iets te gunnen. Daar bereik je uiteindelijk meer mee. Ook moet je proberen los te laten in plaats van krampachting vasthouden aan iets wat er niet meer is. Dus niet proberen de regie te houden via de kinderen of via de financiën, maar proberen de ander echt de ruimte te geven om een eigen leven op te gaan opbouwen. Probeer ook actief mee te werken ook al is de scheiding niet jouw keus. Dat is zeker niet altijd makkelijk, want partijen doorlopen ieder hun eigen verwerkingsproces. Als beide partijen dit echter kunnen realiseren, dan gaat de mediation eigenlijk altijd wel lukken.”

Rudi Mertens – Scheidingsplanner Maastricht & Heerlen


Alle artikelen van de maand