Scheidingsplanner Leon Slijkerman

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Léon Slijkerman in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over zijn werk als Scheidingsplanner. In dit interview vertelt hij over zijn achtergrond, beweegredenen en werkwijze.

Waarom ben jij scheidingsbemiddelaar geworden?

“Ik werk inmiddels ruim 25 jaar in het financiële adviesvakgebied. Ik ben begonnen bij tussenpersonen met het geven van advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Ik wilde mensen echter graag in de hele breedte bijstaan bij financieel complexe zaken en ik heb mij daardoor ontwikkeld tot gecertificeerd financieel planner (FFP). Door vragen van klanten en vanuit mijn netwerk merkte ik zo’n vijftien jaar geleden hoe weinig aandacht er voor de financiële kant van een scheiding was. En juist scheidende mensen zijn vaak heel erg onzeker en vragen zich af wat de scheiding financieel voor hen betekent. Wat hou ik over na de scheiding, kan ik in het huis blijven wonen, al dat soort vragen. Omdat ik toen ook op een keerpunt in mijn carrière als financieel planner stond ben ik hierdoor eigenlijk zo’n een beetje in dit vak gerold.”

Hoe heb je dat aangepakt?

“Door dat keerpunt bedacht ik mij: “Als ik het nou echt anders wil doen, dan moet ik het voor mezelf gaan doen.” Ik kom uit een ondernemersfamilie, mijn opa had een tuinbouwbedrijf en het was altijd wel een beetje stiekem mijn droom om ook een eigen bedrijf te starten. Ik was bezig met een plan en ondertussen ontmoette ik de toenmalige franchisegever van de Scheidingsplanner. Ik kon toen twee dingen doen: of zelf het wiel gaan uitvinden en daar veel tijd en energie aan kwijt zijn of mij aansluiten bij een organisatie die in grote lijnen hetzelfde dacht als ik. De Scheidingsplanner voelde als een goede match en zo is het ei gelegd. Ik heb een ondernemersplan opgesteld en mij in 2018 aangesloten bij deze club van vakmensen.”

Waarom past dit werk zo goed bij jou?

“De overstap is echt een bewuste keuze geweest. Als je naar het vak financiële planning kijkt, dan probeer je mensen op een integrale manier uitgebreid inzicht te geven in hun, zeg maar, financiële huishoudboekje. Voor een financieel planner is een echtscheiding echter bij uitstek een vakgebied waarin onze toegevoegde waarde nog meer naar voren komt. Bij een scheiding moet je iets vinden over de huisvesting, het pensioen, het verdelen van het inkomen en het vermogen. Al die financiële zaken komen echt bij elkaar. Dit is voor mij echt een gouden combinatie.”

Draait het dan alleen om het financiële plaatje?

“Nee, het is een combinatie van factoren. Ik heb in de eerste plaats altijd graag mensen geholpen. En tijdens een scheiding help ik mensen in een turbulente fase van hun leven, waarbij ze het zelf allemaal niet meer zo goed overzien en waarbij emoties aanwezig zijn. Dat is eigenlijk wel mijn grootste drijfveer. Een scheiding begeleiden is ook echt mensenwerk door mensen verder te helpen in hun leven. Dat houdt ook in het begeleiden van de communicatie, dingen inzichtelijk maken en naar oplossingen zoeken, zodat ze allebei weer een stip op de horizon krijgen.”

Hoe heb jij jezelf ontwikkeld in dit vak?

“Ik heb de basisopleiding tot mediator gevolgd en daarnaast ook de familiemediator-opleiding gedaan. Ik sta dan ook ingeschreven bij het Nederlandse Kwaliteitsregister van Mediators (MfN). Hierdoor kunnen klanten een bepaalde kwaliteit van mij verwachten. Voor het financiële stuk heb ik de opleiding tot Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) afgerond. Ik sta dan ook in het register van het RFEA als financieel echtscheidingsadviseur voor zowel particulieren als voor ondernemers.”

Wat vinden jouw klanten belangrijk in jouw begeleiding?

“Het draait grotendeels om vertrouwen. Mensen zoeken iemand die ze kunnen vertrouwen en waarmee ze een verbinding kunnen aangaan. Je moet echt een goede klik met elkaar hebben om te kunnen samenwerken. Ze vinden het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze aan de juiste tafel zitten. Dat ze een gesprekspartner hebben die weet waarover het gaat, dat hij naar ze luistert en ze begrijpt. En dat ik als begeleider de juiste kennis aan boord heb om de problemen die zij neerleggen op te kunnen lossen.

Dat wij alles onder één dak aanbieden is ook een belangrijke factor voor hen. Wij combineren tijdens onze begeleiding de communicatie, de kinderen en de financiële, fiscale en juridische aspecten van een scheiding met elkaar. Mensen die bij mij aankloppen zoeken eigenlijk een financiële mediator. Ze willen er samen uitkomen, maar ze hebben er geen behoefte aan om de hele relatie nog een keer met elkaar door te nemen. Natuurlijk willen ze ook wel aandacht voor de emoties, maar het vinden van oplossingen voor het financiële gedeelte staat echter voorop.”

Wat vind jij belangrijk in jouw begeleiding?

“Ik wil vooral mensen op een integere, oprechte en eerlijke manier helpen. De reden waarom ik dit werk ben gaan doen is dat mijn werk als financieel planner bij een werkgever niet meer bij mij paste. Ik wil niet meer gehinderd worden door targets en provisies. Ik wil op mijn manier helpen en op een manier die goed voor mijn klanten is. Dit zal voor mij altijd een soort van leidraad zijn. Als je gewoon dicht bij jezelf blijft en integer werkt, dan duurt dat uiteindelijk toch het langst. Werken vanuit de belangen van de klant staat al mijn gehele carrière voorop.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de afspraken die gemaakt worden ook uitvoerbaar zijn. Dat mijn klanten weten dat bij het ondertekenen van het convenant alles wat erin is afgesproken ook echt kan. Dat de woning inderdaad overgenomen kan worden, dat de alimentatie betaalbaar is en dat ze inzicht hebben in het besteedbaar inkomen na de scheiding.”

Wat vind jij mooi aan jouw vak?

“Het is buitengewoon veelzijdig werk. Enerzijds ben je een soort van psycholoog, maar ook coach en financieel adviseur. Al die disciplines vallen samen. Je staat mensen bij die op een kantelpunt in hun leven staan, want vanaf nu gaat alles allemaal anders worden dan ze misschien wel vijftien of dertig jaar gewend waren. Dat is natuurlijk lastig. Dit betekent dat ze moeten loslaten en op zoek moeten naar een nieuwe leefstijl. Ik zie wat dit met mensen doet en lever graag een bijdrage aan hun nieuwe toekomst na de scheiding.”

Hoe ga jij om met de kinderen in een scheiding?

“Bij mij is er heel veel aandacht voor de kinderen en het ouderschapsplan. Dat doe ik samen met mijn vrouw Elisa, zij is coach en overigens ook mediator. Elisa heeft een praktijk in het begeleiden van samengestelde gezinnen. In mijn praktijk begeleidt ze scheidende ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan. Samen begeleiden wij onze klanten in onder meer het verbeteren van de onderlinge relatie en communicatie, omdat zij na de scheiding als ouders verder moeten. Aan de ene kant gaat het dus over het ouderschap en de afspraken die je daarover moet maken en anderzijds gaat het over het afwikkelen van de relatie.”

Wil je mensen die gaan scheiden nog wat meegeven?

“Mmm, dit ligt wel in het verlengde van de vorige vraag. Ik vind het altijd zo jammer om te zien dat waar in de relatie sommige zaken vanzelfsprekend waren, dat bij de scheiding dan ineens anders is. Dit komt voor een deel voort uit angst; het bang zijn om dingen te verliezen. Mensen zijn onzeker over hun financiële toekomst, maar zijn ook wel onzeker over hun rol naar de kinderen na de scheiding. Ik wil ze graag meegeven om te proberen liefdevol naar de ander te blijven kijken. De relatie is dan wel niet gelukt, maar dit maakt je ex-partner nou niet meteen een slechte papa of mama. Je moet met elkaar verder, dus hou dit voor ogen, hoe moeilijk dit ook kan zijn.”


Alle artikelen van de maand