Wetsvoorstel kortere duur partneralimentatie - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

VVD, PvdA en D66 hebben een plan ingediend om de duur van de partneralimentatie te verlagen van 12 jaar naar 5 jaar. Het voorstel is opgenomen in de Initiatiefnota Partneralimentatie. Het gaat om voorgenomen beleid.

Partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Hoogte partneralimentatie

Partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Als partners het niet met elkaar eens zijn, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Duur partneralimentatie

Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:
• maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
• maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
• net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de door de partners afgesproken termijn of de door de rechter vastgestelde periode.

Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie

VVD, PvdA en D66 hebben een plan ingediend om de duur van de partneralimentatie te verlagen van 12 jaar naar 5 jaar. Het voorstel is opgenomen in de Initiatiefnota Partneralimentatie. Het gaat om voorgenomen beleid.

Wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner:
• zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
• met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
• overlijdt.

Betalingsachterstand partneralimentatie

Als een ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kan de ander via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen. De aanvrager kan online een aanvraag voor inning van alimentatie invullen. Het LBIO kan allen helpen als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van het LBIO.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Procedure alimentatie wijzigen of stoppen

Een procedure voor wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. U heeft bij de procedure een advocaat nodig.

Bron: Rijksoverheid