Kinderalimentatie na 18 jaar

Scheidingsplanner Marco den Otter

Tijdens de scheiding hebben jullie afspraken gemaakt over de kinderalimentatie. Deze afspraken zijn opgenomen in het ouderschapsplan. De wettelijke alimentatieplicht loopt door tot 21 jarige leeftijd van het kind. Zijn

Lees meer

Jaarlijkse indexatie alimentatie

Jaarlijkse indexatie van de alimentatie

Ieder jaar vindt er een indexering van de alimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat jij komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt

Lees meer

Alimentatie bij co-ouderschap

Alimentatie bij co-ouderschap

Co-ouderschap en kinderalimentatie Bij co-ouderschap delen jullie als gescheiden ouders samen gelijkwaardig de zorg- en opvoedingstaken. De kinderen verblijven ongeveer de ene helft van de tijd bij de ene ouder

Lees meer

Berekening partneralimentatie 2023

Berekening partneralimentatie 2023

Met ingang van 2023 is de manier waarop berekend wordt hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen veranderd. Er wordt nu anders gekeken naar wat de financiële draagkracht van beide partijen is.

Lees meer