Ouderschapsplan aanpassen - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

U heeft samen tijdens het scheidingstraject een ouderschapsplan opgesteld. Het kan na de scheiding voorkomen dat u het ouderschapsplan moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat uw situatie gewijzigd is. Of omdat bepaalde afspraken niet meer goed werken doordat de kinderen ouder zijn geworden. Want uw kinderen gaan zich in der loop der tijd ontwikkelen en over een kind van acht worden nu eenmaal andere afspraken gemaakt dan over een kind van veertien. Gemaakte afspraken zult u daarom zo nu en dan in goed overleg moeten aanpassen aan de nieuwe leeftijdsfase van uw kinderen.

Redenen om het ouderschapsplan aan te passen

Veel voorkomende redenen om het ouderschapsplan aan te passen zijn:

  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen

Het ouderschapsplan periodiek evalueren

Het ouderschapsplan zal met u, uw ex-partner en uw kinderen moeten meegroeien. Het is dus belangrijk om het ouderschapsplan periodiek te evalueren. Hoe loopt het? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Wat kan eventueel anders? Moeten we nieuwe afspraken maken die beter werken? Door het ouderschapsplan periodiek te evalueren, houdt u het document actueel.

Tip ouderschapsplan aanpassen: leg bij het opstellen van het ouderschapsplan meteen de afspraak vast dat u bijvoorbeeld samen jaarlijks het plan gaat evalueren en waar nodig gaat aanpassen.

Ouderschapsplan (laten) aanpassen

Als u afspraken in het ouderschapsplan wilt aanpassen, dan kunt u dat het beste in onderling overleg doen. En daar kunt u soms onze hulp best wel bij gebruiken. Zoals voor een herberekening van de kinderalimentatie omdat u of uw ex-partner zijn/haar baan verliest en hierdoor minder inkomen heeft. Of omdat u nog niet (helemaal) op één lijn zit over de gewenste aanpassingen. Onze begeleiding helpt u om samen tot een oplossing te komen. Hierbij toetsen wij uw ouderschapsplan aan de huidige situatie en leggen de nieuwe afspraken voor u vast in een gewijzigd ouderschapsplan.

Meer weten over het ouderschapsplan aanpassen?

Bel 035 – 692 16 69 of stuur een e-mail naar hilversum@scheidingsplanner.nl