kinderen en scheiden (van tafel en bed) - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest

Wij merken dat er nog veel gezocht wordt op de term ‘scheiden van tafel en bed’. Bij ons thema van deze maand kun je meer lezen over dit onderwerp en wat het inhoudt. In het kort komt het erop neer dat scheiden van tafel en bed nauwelijks meer voorkomt en dat je net zoveel moet regelen als bij een ‘gewone’ scheiding.

Toch kunnen er redenen zijn om voor scheiden van tafel en bed te kiezen, bijvoorbeeld op emotioneel of levensbeschouwelijk gebied. Deze vorm van scheiden heeft natuurlijk ook op kinderen een enorme impact. Ook zal je voor hun afspraken moeten vastleggen in een ouderschapsplan. En welke vorm je ook kiest, een scheiding waar kinderen bij zijn betrokken, is vaak complexer dan die waarin dat niet geval is.

Je blijft altijd samen ouders

Het complexe heeft niet eens zozeer te maken met de financiële afspraken die je met elkaar over de kinderen moet vastleggen. Het heeft er vooral mee te maken dat je misschien als partners wel kunt scheiden, maar dat er als ouders altijd een band zal blijven bestaan. Je blijft beiden betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. En je wilt beiden als ouder aanwezig zijn bij de belangrijke gebeurtenissen die je kinderen nog te wachten staan. Denk aan de overstap naar de middelbare school, de uitreiking van belangrijke schooldiploma’s of het leveren van sportieve prestaties.

Een scheiding met kinderen leidt ertoe dat je niet volledig afscheid van elkaar kunt nemen. Er is nauwelijks tijd  om te rouwen en geestelijk afstand van elkaar te nemen. Want je hebt elkaar wel nodig om voor de kinderen te zorgen en ze een zo onbekommerd mogelijke kindertijd te bezorgen. Want het leven gaat immers ‘gewoon’ door.

Neem met elkaar de verantwoordelijkheid

En het lukt niet iedereen om elkaar te blijven zien als de moeder of vader van je kinderen. Verdriet, enorme teleurstelling, woede, gekwetstheid staan dat soms in de weg. Begrijpelijk dat deze gevoelens een rol spelen. Je gaat immers niet voor niets uit elkaar. Maar moeten de kinderen daar de dupe van zijn? “Nee”, zal iedereen volmondig uitspreken. “De kinderen hebben niet om deze situatie gevraagd”. Waarom gaat dan toch soms mis?

De oorzaken daarvoor zijn divers en soms erg ingewikkeld. Maar misschien dat het wel helpt om te bedenken dat je als ouders een belangrijke verantwoordelijkheid op je hebt genomen. En die eindigt niet bij een scheiding. De scheiding vraagt erom dat de ouders die verantwoordelijkheid op een nieuwe manier gaan invullen. Op afstand van elkaar, maar toch ook samen. Alleen dan ontstaat er ook voor de kinderen een nieuwe toekomst. Een toekomst die niet bepaald wordt door ouders die hun strijd nu hun huwelijk/relatie voortzetten. Maar door ouders die elkaar oprecht het allerbeste toewensen.