etappe 2 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Het is algemeen bekend dat in de wielerronde er tijdens etappes onderling afspraken gemaakt worden over hoe men naar de finish rijdt: van halen we de kopgroep terug tot wie er een etappe mag winnen. Ook in het scheidingstraject zult u een onderlinge afspraak moeten maken hoe u de naar de finish gaat: samen of alleen. Eigenlijk is dit de één van de eerste belangrijke beslissingen die u moet nemen.

Samen op weg

Wij adviseren om altijd te proberen de scheiding gezamenlijk te regelen. Een echtscheiding verloopt nu eenmaal het soepelst, wanneer u het samen regelt. Het werkt tijd- en kostenbesparend, maar bovenal is het in het belang van uw kinderen om zo goed mogelijk samen afspraken te maken om uw ouderrelatie na de scheiding vorm te kunnen geven. Dit betekent overigens niet dat u het beiden vooraf eens hoeft te zijn over het eventuele besluit tot scheiding. Maar wel dat u beiden bereid bent om samen te bespreken wat de situatie is, wat de mogelijkheden zijn en om samen afspraken te maken. Voor de kinderen is dit de allerbeste beslissing die u kunt nemen.

Alleen op weg

Het contact met de ex-partner kan soms niet makkelijk zijn. En emoties maken het soms lastig om samen beslissingen te nemen. Maar ook het opkomen voor eigen belangen kan als moeilijk worden ervaren. Of u heeft misschien wel minder financiële kennis dan uw ex-partner, hetgeen tot onrust of achterdocht kan leiden. Daarnaast zijn er nog diverse andere redenen te bedenken die het enigszins in goede harmonie samen aan tafel zitten gewoonweg niet mogelijk maken. Indien u echt denkt dat het absoluut niet mogelijk is om samen de scheiding te regelen, kunt u ook een eigen adviseur inschakelen. Bedenk dus daarbij wel dat ieder een eigen adviseur meer kosten met zich mee brengt en dat het echtscheidingstraject langer duurt dan wanneer u samen rond de tafel zit.

Tip: ga niet op weg naar een vechtscheiding

Wat uw keuze ook is, probeer altijd een vechtscheiding te voorkomen. En zeker als er kinderen bij betrokken zijn! kinderen zijn het meest kwetsbaar in dit proces. Want hoe oud ze ook zijn, een scheiding heeft voor hun de grootste gevolgen. Vraag uzelf af hoe u wilt dat de kinderen later op de scheiding terugkijken. Dat de spanningen en ruzies tussen hun ouders onuitwisbaar in hun geheugen staan of dat ze het fijn vinden dat u het zo goed heeft aangepakt? Kinderen krijgen meer mee van een scheiding dan u denkt. U bent verantwoordelijk voor het welzijn van uw kinderen, dus bescherm ze en voorkom ten alle tijden een vechtscheiding.