etappe 12 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De Tour rijdt vandaag over vlak tot golvend terrein richting Montpellier. Al vroeg in koers zijn er wat bergpunten te sprokkelen, maar van die bestijgingen hoeft geen sprinter van wakker te liggen. Het betreft twee colletjes van de 4e categorie. Met betrekking tot de partneralimentatie kan het in het scheidingstraject soms 2 kanten op gaan: of een snelle sprint naar de eindstreep (lees afspraak) of valpartijen en materiaalpech onderweg omdat men het niet eens kan worden.

U bent in ieder geval verplicht om na de scheiding financieel voor elkaar te blijven zorgen. Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Uitgangspunt is dat de partner gedurende het huwelijk een bepaald welstandsniveau gewend was en dit niveau na de scheiding moet kunnen blijven behouden. Partneralimentatie speelt dus een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

Hoogte partneralimentatie

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Wilt u echt alle banden verbreken, dan kunt u afwijkende afspraken maken. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt de rechter niet alleen naar de cijfers. Hij kijkt ook naar uw situatie. De rechter beoordeelt of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen. Het gaat er niet om of dit ook echt gebeurt. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken? Dan houdt de rechter daar rekening mee.

Duur partneralimentatie

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Wanneer een samenleving beëindigd wordt, is dit partneralimentatie niet verplicht tenzij u hierover afspraken heeft gemaakt in het samenlevingscontract.

De partneralimentatie bij gewijzigde situaties

Naast bovenstaande wettelijke termijnen stopt de partneralimentatie ook als de ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.