wat een vechtscheiding met je kind doet? - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Wat doet een vechtscheiding met je kind?

In het kader van de Dag van het Kind op 1 juni, staat deze periode bij ons het welzijn van kinderen in een scheiding centraal. In onze praktijk komen wij echtscheidingen tegen in allerlei vormen. Zo is er de harmonieuze echtscheiding en daar tegenover de vechtscheiding. Dat laatste proberen we altijd te voorkomen, vooral als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Dat de ouders elkaar op allerlei terreinen bestrijden is tot daar aan toe. Maar als de kinderen de dupe dreigen te worden van die strijd, dan steken we eerst al onze energie in de belangen van het kind om uit die vechtscheiding te kunnen blijven.

Impact vechtscheiding op kinderen 

Doorgaans beseffen de ouders onvoldoende wat een vechtscheiding voor de kinderen betekent. Het kind kan hierdoor ernstige psychische klachten krijgen, waar het jarenlang veel last van kan hebben. De prestaties op school worden minder, het contact met andere kinderen neemt af en soms keren de kinderen zich geheel in zichzelf en vervreemden min of meer.

Wat je ook ziet, dat kinderen ‘gebruikt’ worden door een van de ouders om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Als één van de ouders het contact van het kind met de andere ouder onmogelijk maakt, is dit meer dan schadelijk voor het kind. Dit geldt ook als de kinderen moeten luisteren naar de gemene dingen die ouders over elkaar zeggen. Of als ze zien dat ouders elkaar negeren waar zij bij zijn.

Communicatie op gang brengen

Om een vechtscheiding te voorkomen, proberen wij als eerste de communicatie tussen ouders weer opgang te brengen. Vaak is er door de tijd heen een situatie tussen de ouders ontstaan, waarin de communicatie steeds minder is geworden. De communicatie die er is, bestaat dan vaak alleen uit verwijten tegen elkaar. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd.

Mediation kan in zo’n conflictsituatie een goede oplossing bieden. De mediator kan ervoor zorgen dat er weer naar elkaar geluisterd wordt. En dat de scheidende partijen niet alleen maar aan hun eigen situatie denken, maar ook aan de situatie van hun kinderen. Mediation heeft overigens niet als doel, dat de ouders het op alle gebieden met elkaar eens worden. Het doel is, dat ze gezamenlijke afspraken maken over het beëindigen van hun huwelijk en dat ze afspraken over de kinderen maken met als uitgangspunt: wat is goed voor het kind. Uiteraard dienen deze afspraken dan ook nagekomen te worden.

Zoek hulp

Er zijn verschillende instanties, die ouders adviseren over hoe zij het beste hun kind voor, tijdens en na de scheiding kunnen begeleiden. Zo kunnen ouders bij Villa Pinedo bewust worden, wat er in het hoofd en hart van hun kind omgaat bij een echtscheiding. Deze kennis helpt de ouders om een vechtscheiding te voorkomen. Uiteraard zijn er ook andere instanties, die in zo’n situatie de helpende hand kunnen bieden.

Het belangrijkste advies is: voorkom een vechtscheiding en zoekt hulp in die situaties, waarin je er zelf niet uit kunt komen. Als je het belang van je kind vooropzet en hier ook naar handelt, dan is de kans van slagen groot en zul je ook in de toekomst een goede band met je kind houden.

5 tips om een vechtscheiding te voorkomen

1. Blijf naar elkaar luisteren

Hoe moeilijk dat ook kan zijn, blijf naar elkaar luisteren en hou de communicatielijn open. Niemand is erbij gebaat als de communicatie zich tijdens de scheiding verhardt. Probeer u zich in te leven in uw ex-partner en te begrijpen wat hij/zij bedoelt. Stel vragen en probeer te begrijpen wat er in uw communicatie gebeurt.

2. Geef elkaar de ruimte

Geef elkaar de ruimte, zeker als u nog onder 1 dak woont. In zo’n situatie kan de vlam makkelijker in de pan slaan. Ga bijvoorbeeld om en om het weekend weg, dat creëert voor beide rustmomenten. En zo leert u allebei ook om los te laten.

3. Water bij de wijn doen

Realiseer u dat niet alles zal worden of zal gaan zoals jij wilt. Als u afspraken met elkaar gaat maken dan zult u beiden water bij de wijn moeten doen. Hakken in het zand werkt alleen maar vertragend. Voor de kinderen is het alleen maar prettig als er snel duidelijkheid is. Niemand is er dus bij  gebaat als u blijft vasthouden aan uw eigen belangen en wensen.

4. Doe aan zelfreflectie

Wanneer u alleen steeds zoekt naar uw gelijk dan zult u het conflict alleen maar erger maken. Neem dan ook eens rustig de tijd om over uzelf na te denken en aan wat uw aandeel is in de situatie. En vooral: wat u er aan kunt doen om de situatie beter te maken.

5. Laat oud zeer los

Misschien heel lastig, maar laat oud zeer liggen waar het ligt. Het heeft geen zin om steeds naar het verleden te kijken. Kijk liever naar de toekomst en hoe de situatie op een goede manier opgelost kan worden. Uiteraard staan hierin de belangen van de kinderen centraal.

Gratis Online workshop

Wij hopen dat wij met deze tips ouders een handje op weg helpen om de belangen van hun kinderen centraal te stellen. Omdat wij het belangrijk vinden dat wij de ouders in de relatie met hun kinderen tijdens en na de scheiding ondersteunen, geven wij in het kader van de Dag van het Kind graag een cadeau weg. Iedereen die voor 20 juni 2016 besluit om hun scheiding door de Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest te laten begeleiden, schenken wij de online workshop voor ouders van Villa Pinedo t.w.v. € 59,-. In deze online workshop leert u hoe u als ouder uw kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen kan helpen. Deze workshop wordt van harte aanbevolen door de Kinderombudsman.