Scheiden is meer dan alleen juridisch - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

Een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend bij de Rechtbank. Het convenant (met indien nodig een ouderschapsplan) gaat naar de Rechtbank waarna vonnis volgt en inschrijving bij de burgerlijke stand. Dit juridisch slotstuk van het echtscheidingsproces mag alleen een advocaat voor zijn rekening nemen. Maar alvorens er onder een convenant een handtekening gezet kan worden, spelen er niet alleen juridische maar vooral andere aspecten een rol in het proces. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor de kinderen, de emoties en de financiën.

Praktijkvoorbeeld van de financiële aspecten

Onlangs kwamen Peter en Nicole op gesprek. Peter en Nicole liggen in scheiding. Ze zijn in gesprek met een gezamenlijke advocaat. Juridisch gezien is hun situatie eenvoudig. Gemeenschap van goederen, eigen woning, hypotheek welke nagenoeg gelijk is aan de waarde van de woning. Daarnaast een gekoppelde spaarpolis met een waarde van € 18.000,-, een gezamenlijke inboedel, twee auto’s en een krediet van € 8.000,-. Tot slot geen spaargeld of overig vermogen, behoudens een premievrije lijfrentepolis met een waarde van ca. € 3.600,-.

Advies eigen woning

Peter en Nicole hebben inmiddels in een co-ouderschapsplan de afspraken over hun 3 kinderen vastgelegd. En samen met de advocaat een concept convenant opgesteld. In het convenant is een soort van 50/50 verhouding opgenomen, waarbij de woning en de hypotheek aan Peter worden toebedeeld. Peter heeft twijfels of dit financieel haalbaar is, maar voor de kinderen zou het belangrijk zijn niet nog eens te moeten verhuizen in deze lastige periode, nog los van de verhuizing van Nicole. In een gesprek met hun hypotheekadviseur kregen ze te horen dat hoofdelijk ontslag wellicht niet mogelijk was, zeker als de verpande spaarpolis verdeeld zou worden. Hoewel ze zich min of meer hadden verzoend met de gedachte dat de woning verkocht moest worden, kwamen ze op aanraden van een collega van Nicole op gesprek.

In de herberekening

Ik heb voor Nicole een berekening gemaakt voor het belastbaar inkomen, waarbij ze een woning koopt van € 140.000,- en voor Peter een berekening na overname hypotheek en woning. Hierbij heb ik rekening gehouden met alle toeslagen (kindgebonden budget) en de fiscale combinatiekorting. Het verkregen financieel inzicht stelde ze gerust. Vervolgens ben ik in overleg gegaan met de bank en heb hoofdelijk ontslag geregeld. De spaarpolis moest daarbij wel in zijn geheel afgelost worden op de hypotheek. De vordering die Nicole daarbij verkreeg werd creatief en in goed overleg opgelost, zodat dit voor de bestaande en nieuwe geldverstrekker (aankoop Nicole) geen belemmering gaf. De lijfrentepolis werd toebedeeld aan Nicole welke onder een speciale fiscale regeling afgekocht kon worden. Het gebrek aan liquiditeit werd daarmee voor een deel opgelost. Vervolgens hebben we het convenant daarop aangepast.

Toegevoegde waarde

Typisch een voorbeeld waaruit de toegevoegde waarde van de Scheidingsplanner blijkt. Eerst de mogelijkheden onderzoeken en de gevolgen bespreken. Oplossingen bedenken en dan pas een convenant maken die uitvoerbaar is. Nicole en Peter waren uiteraard erg tevreden, vooral blij voor de kinderen die in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en vanwege de bespaarde kosten. Daarvoor hebben ze een mooie beoordeling geschreven op onze site. Voor mij een enorme voldoening om dit jonge gezin te kunnen helpen in deze moeilijke periode naar een nieuwe toekomst.

Auteur Bennie Bles, De Scheidingsplanner Twente.