etappe 9 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De tourrit vandaag leidt over de smalle bergpassen van de Pyreneeën. Onderweg moeten de renners in totaal vijf van die bergpassen over, de bergen gaan nu echt een rol spelen. Met een decor van venijnige hellingspercentages en stukken vals plat. Dit doet ons denken aan de fiscale gevolgen van een scheiding. Vaak een ondergeschoven vraagstuk, maar als u dit niet goed regelt dan kunnen de consequenties u zwaar in de benen gaan zitten. 

Om de fiscale gevolgen voor u inzichtelijk te maken, herhalen we hieronder één van de vier fiscale valkuilen bij een scheiding uit een eerder thema over dit onderwerp.

Valkuil 1

De eigen woning

Het heeft gevolgen voor de eigen woningregeling als een van de partners de eigen woning verlaat. Volgens de scheidingsregeling wordt de woning – fiscaal gezien – voor de vertrekkende partner nog maximaal twee jaar lang als eigen woning aangemerkt. Het hangt van de juridische eigendomsverhouding en de juridische schuldverhouding af, wie van de partners het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente in die periode moet aangeven. Bij gemeenschap van goederen is dit 50/50, bij huwelijkse voorwaarden kan de eigendomsverhouding anders liggen.

Wanneer gaat nu die tweejaarperiode in. Als een veel voorkomend voorbeeld: de partners zijn reeds 1 ½ jaar uit elkaar en één van de partners is ook al ingetrokken bij een nieuwe partner. Met het regelen van de scheiding is gewacht tot ze in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen en het met de kinderen goed loopt. In de praktijk wordt vaak gedacht, dat de tweejaarperiode eerst gaat lopen als de partners ieder op een eigen woonadres staat ingeschreven.

Dat is niet zo: de termijn gaat in op het moment dat één van de partners de woning definitief verlaat. Dat hoeft uiteraard niet het moment te zijn waarop men uit de woning vertrekt. Als de beslissing om ook daadwerkelijk te gaan scheiden dan nog niet genomen is, dan gaat de tweejaarperiode nog niet in. Op het moment dat het duidelijk is dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is, gaat de tweejaarperiode in. In het voorbeeld is na een half jaar duidelijk geworden dat de scheiding onomkeerbaar is, doordat één van de partners  bij de nieuwe partner is gaan wonen. Van de tweejaarperiode is dus al een jaar voorbij. De horizon om met behoud van de aftrek van de hypotheekrente de zaken samen te regelen is een heel stuk korter geworden dan men dacht.

Alle valkuilen en een tip om belasting te besparen vindt u hier: fiscale gevolgen scheiding.