etappe 3 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Vandaag staat in de etappe van de Tour de France één van de langste ritten van de wielerronde op het programma. Dat leidt ons naar de veelgestelde vraag hoe lang het scheidingstraject duurt. Eigenlijk valt daar geen eenduidig antwoord op te geven. De duur van een scheidingstraject is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

• Bent u bereid om samen afspraken te maken?

• Wilt u compromissen zoeken of juist het onderste uit de kan halen?

• Gaat u samen naar één adviseur of heeft u ieder een eigen adviseur?

• Wordt er een eenzijdig of juist gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Hoe lang een scheiding duurt, hangt dus helemaal af van hoe snel u tot afspraken komt met uw ex-partner. Bent u het WEL met elkaar eens, dan kan de scheiding in een week of acht geregeld zijn. Maar bent u het NIET met elkaar eens dan kan het veel langer duren, zelfs wel een paar jaar. Over het algemeen duurt een echtscheiding zonder bijzondere problemen ongeveer 3 tot 4 maanden.

Waar staat ieder in het proces?

Ook waar een ieder van u in het proces staat, is een belangrijke factor. En dan met name in het begintraject bij de scheidingsmelding. Hoe en wanneer is deze gedaan? De partner die meldt dat hij/zij wil scheiden is vaak verder in het traject dan de andere partner die de boodschap krijgt. De ontvanger staat als het ware aan het begin en zal de boodschap nog moeten verwerken. En al helemaal als die de scheiding niet heeft zien aankomen. Dit is dan zo’n onverwachte klap waardoor het proces van de echtscheiding vaak langer duurt. Wat je vaak ziet, is dat voor degene die de boodschap te horen heeft gekregen het scheidingstraject te snel kan gaan, terwijl voor de partner die de boodschap ‘ik wil scheiden’ heeft gebracht het eerder te langzaam zal gaan. Hoe lastig dit misschien ook is, de partners zullen moeten leren te kijken naar elkaars processen en er begrip voor proberen te krijgen om het scheidingstraject en dus de duur niet in de weg te staan.