etappe 23 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De 103e Tour de France zit er bijna op. Nog 113 kilometer in de laatste etappe met acht ziedend snelle ronden op de Champs-Élysées neemt het peloton afscheid. Ook voor de Tour de Divorce zit het er na vandaag op. Onze laatste kilometers gaan over een stukje nazorg. Want zodra de echtscheiding definitief is geworden, doordat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zal er nog het een en ander moeten gebeuren.

Uitvoeren van afspraken

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken over de diverse onderwerpen vastgelegd. Deze afspraken zullen nu uitgevoerd moeten worden. Wat u onder meer nog zult moeten regelen:

  • De bankrekeningen zullen verdeeld worden. Vaak dient de tenaamstelling van de rekening gewijzigd te worden en is hiervoor een bezoek door elk van partijen aan de bank noodzakelijk.
  • Verzekering polissen zullen gewijzigd, verdeeld of afgekocht worden. De inboedel zal verdeeld worden.
  • Als aan een van partijen de woning toebedeeld, zal de hypotheek aangepast moeten worden. Een bezoek aan een hypotheekadviseur en notaris is hiervan het gevolg.
  • Pensioenfondsen dienen aangeschreven te worden om de verdeling van de pensioenen geregeld te krijgen. Dit zal binnen 2 jaar na echtscheiding moeten gebeuren, anders zul je zelf op het moment van uitkering, de pensioenen moeten verdelen.
  • Bij de belasting verandert er ook het een en ander. Wellicht dient de voorlopige aanslag of een van de toeslagen aangepast of aangevraagd moeten worden.
  • Je kunt overwegen om na echtscheiding een testament op te laten maken of het bestaande testament te wijzigen. Voorheen was je ex-partner (in de regel) de eerste begunstigde, maar dat zal nu niet meer het geval zijn. Je kunt het beheer van de erfenis van je minderjarige kinderen regelen, als je komt te overlijden, door het benoemen van een bewindvoerder. Ook kun je een voogd in het testament benoemen.

Let op: Bij overlijden van één van de ouders van minderjarige kinderen, gaan de kinderen altijd naar de langstlevende ouder, ondanks dat er een voogd is benoemd. Alleen als beide ouders overlijden tijdens de minderjarige leeftijd van het kind, zal het kind naar een voogd gaan, die in het testament staat benoemd.

Eindstreep

Laten we voorop stellen dat wij iedereen een lange en gelukkige relatie wensen. Maar soms lukt dat gewoonweg niet. Voor diegenen hopen wij met deze Tour alle onderwerpen bij een scheiding met informatie, tips en adviezen inzichtelijk te hebben gemaakt en dat u samen met goede afspraken de finish heeft bereikt, zodat u beiden aan een nieuwe toekomst kunt beginnen. En heeft u nog vragen of hulp nodig? Wij staan altijd voor u klaar.