Wonen bij beide ouders na scheiding beste voor het kind - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Een kind van gescheiden ouders heeft er sociaal en psychologisch gezien baat bij als hij of zij afwisselend bij beide ouders woont. Hun welzijn ligt hoger dan dat van kinderen die bij één van de ouders wonen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sarah Westphal op 13 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Westphal onderzocht hoe het verblijf/leefsituatie van kinderen na een scheiding de afgelopen vijftig jaar zijn veranderd, en wat de gevolgen van deze verblijven/leefsituaties zijn voor het welzijn van kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in ‘verblijfsco-ouderschap’, waarbij ze afwisselend bij beide ouders wonen, minder psychologische problemen hebben dan kinderen die bij hun vader of moeder wonen.

Uit resultaten blijkt dat de vaders steeds meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen na de scheiding. Volgens Westphal wordt dat veroorzaakt doordat vaders al tijdens het huwelijk in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor zorg- en opvoedingstaken.

Ook schrijft Westphal dat kinderen die afwisselend bij beide ouders wonen een hoger welzijn hebben dan de kinderen die dat niet doen. Dit komt grotendeels door de sociaaleconomische hulpbronnen van ouders die ervoor kiezen om hun kinderen afwisselend bij hen te laten wonen.

Het onderzoek toont verder aan dat een conflictueuze relatie tussen gescheiden ouders slecht is voor het welzijn van het kind. Vaak wordt aangenomen dat kinderen in geval van verblijfsco-ouderschap in hogere mate worden blootgesteld aan conflicten. Maar ook als er na de scheiding een conflictsituatie tussen ouders bestaat, is het volgens Westphal voor het welzijn van het kind beter als het afwisselend bij beide ouders woont.

Bron: Universiteit Utrecht

2 Reacties
  1. weten rechters, advocaten en andere professionals dat ook?

  2. Beste Jeannemieke,

    Hartelijk dank voor je reactie! Ik hoop dat deze beroepsoefenaren hun vak net zo serieus nemen als ik en hiervan op de hoogte zijn. Door dit nieuws onder andere op onze website op te nemen, willen wij in ieder geval het bewustzijn van iedereen te vergroten.

    Hartelijke groet,

    Eveline