Wetsvoorstel duur partneralimentatie

In 2015 was er al sprake van: de partneralimentatie gaat op de schop. Reden: de huidige regeling is niet meer van deze tijd. Het is al lang niet meer zo dat de vrouw stopt met werken als er kinderen komen. Daarnaast zijn vrouwen beter opgeleid, duren huwelijken korter dan vroeger en wordt de zorg voor kinderen meer en meer gedeeld.

Het wetsvoorstel uit 2015 van VVD, PvdA en D66 uit 2015 heeft destijds echter veel kritiek ontvangen van de Raad van State. Hierdoor waren genoemde partijen genoodzaakt weer met elkaar in overleg te treden en opnieuw met elkaar te onderhandelen. Inmiddels ligt er een vernieuwd wetsvoorstel op tafel, dat gesteund wordt door de Tweede Kamer. De drie partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar al kan ingaan.

Vernieuwd wetsvoorstel partneralimentatie

In het vernieuwde wetsvoorstel betalen mensen die gaan scheiden straks korter partneralimentatie. Concreet zijn dit de wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel :

  • De duur van de partneralimentatie bedraagt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Hierdoor wordt de maximale duur van de partneralimentatie verkort van 12 naar 5 jaar
  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de ontvanger van de alimentatie binnen tien jaar voor zijn of haar pensioen zit. In dat geval kan de alimentatie tot 10 jaar duren
  • Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is
  • Er komt een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en een overgangsrecht

Vragen

Heeft u vragen over het vernieuwde wetsvoorstel partneralimentatie of wilt u uw eigen alimentatieregeling laten (her)berekenen? Neem dan contact met ons op. Bel 035 – 692 16 69 of stuur een e-mail naar hilversum@scheidingsplanner.nl.