Overige

Veelgestelde vragen > Echtscheiding overige

Er spelen veel onderwerpen bij de afwikkeling van uw echtscheiding, er zijn behoorlijk wat vragen. Hoe ziet het scheidingstraject eruit? Wie schakelen we in om de scheiding te regelen en regelen we het samen of alleen? En hoe zit het met onze levensverzekering? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde algemene vragen rondom een echtscheiding.

Bij iedere scheiding of verbreking van samenleving zullen afspraken gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over de bezittingen en schulden, de kinderenhet huisalimentatie, enzovoorts. Wellicht is het haalbaar om in overleg met uw partner afspraken te maken. Een deskundige kan u daarbij helpen.

Als het geen optie is om in overleg afspraken te maken, kunt u ieder een eigen adviseur inschakelen. En als het nodig is, kan de rechter beslissingen nemen.

Wij adviseren u de echtscheiding gezamenlijk te regelen. Dit bespoedigt niet alleen het proces, maar werkt ook kostenbesparend. Bovendien is het in het belang van uw kinderen om zo goed mogelijk samen afspraken te maken om uw ouderrelatie na de scheiding vorm te kunnen geven. 

HOE WERKT HET?
Als het lukt om in overleg afspraken te maken, moet u deze afspraken wel laten vastleggen in een scheidingsconvenant. Op basis van dit convenant wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter ingediend. De rechter doet na enige tijd uitspraak. Vervolgens wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas als dit gedaan is bent u gescheiden.

Stel dat het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, ook niet met behulp van adviseurs, dan kan één van beiden via een advocaat de rechter om een uitspraak vragen. De advocaat van één van de partners dient een eenzijdig verzoekschrift in. De rechtbank stuurt het verzoek naar de andere partner. Deze partner kan via een advocaat verweer voeren. Uiteindelijk volgt een beschikking van de rechtbank. Deze beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoeveel tijd dit traject gaat kosten, is afhankelijk van verschillende factoren. Wat deze factoren zijn, leest u bij de vraag: ‘Hoe lang duurt een scheidingstraject?’.

HOE WERKT HET WANNEER IK SAMENWOON?
Ook samenwoners kunnen hun afspraken laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Het is niet nodig om naar de rechter te gaan om de samenleving te verbreken. Wel kan het handig zijn om via een notaris of advocaat een titel te behalen. Deze executoriale titel kan nuttig zijn als in de toekomst betalingsafspraken niet nagekomen worden. .

De duur van een scheidingstraject is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk:
• Bent u bereid om samen afspraken te maken?
• Wilt u compromissen zoeken of juist het onderste uit de kan halen?
• Gaat u samen naar één adviseur of heeft u ieder een eigen adviseur?
• Wordt er een eenzijdig of juist gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Bij een gemeenschappelijk verzoek is het rechtbanktraject kort en overzichtelijk. Het meeste werk is immers al in het voortraject gedaan, de afspraken zijn gemaakt. Bij een eenzijdig verzoek is veel meer tijd nodig bij de rechtbank. Eerst is het wachten op het verweer, vervolgens de mondelinge behandeling, wellicht een tussenbeschikking, soms een hoger beroep of nader onderzoek.

De keuze is aan u wie u wilt inschakelen bij uw scheiding. Dat kan een advocaat zijn, een mediator, of een andere deskundige, zoals de Scheidingsplanner. Lees meer over Hoe kan ik de scheiding regelen?

Vaak blijkt het lastig te zijn om in uw eentje met uw partner afspraken te maken over de scheiding. Emoties voeren de boventoon en daardoor is het moeilijk om samen beslissingen te nemen. Eén van de eerste, belangrijke beslissingen bij uw scheiding is dus of u de scheiding in overleg met uw ex-partner wilt regelen, of dat u ieder een eigen adviseur inschakelt. Lees meer over Regelen we de scheiding samen of alleen?

Na de scheiding bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner NA de scheiding maakt. Maar let op, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld.

Schuldeisers kunnen bij u de stoep staan, als uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet. Het is belangrijk om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

U kunt de verzekering aan één van beiden toedelen, waarbij de waarde verrekend wordt met de andere partner.

SPLITSEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Bij het splitsen van een levensverzekering met waardeopbouw, verdeelt de verzekeraar als het ware de opgebouwde waarde en de premie die u gezamenlijk betaalde. U kunt dan zelf beslissen of u uw deel van de verzekering alsnog wilt afkopen of dat u de verzekering wilt laten doorlopen en het spaarpotje verder vult.

AFKOPEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Heeft u het geld van de levensverzekering nodig na de scheiding, dan kunt u de verzekering afkopen. U kunt de verzekeraar vragen wat de opgebouwde waarde van de verzekering is en deze waarde deelt u dan met uw ex-partner. Deze afkoop kan wel fiscale consequenties hebben, omdat u de verzekering eerder beëindigt. Wellicht moet u belasting betalen over een gedeelte van de afkoopwaarde.

Het komt voor dat de opgebouwde waarde van de verzekering tegenvalt. Zeker als de verzekering nog maar kort geleden is afgesloten. Dit komt doordat de verzekeraar in de eerste jaren van de verzekering een aanzienlijk deel van het spaarbedrag inhoudt als kosten. In de latere jaren zijn die kosten veel lager.

PREMIEVRIJ MAKEN VAN DE VERZEKERING
Heeft u maandelijks geen geld meer over om de premie te blijven betalen, maar heeft u de opgebouwde waarde niet direct nodig, dan is het mogelijk de verzekering premievrij te maken. U betaalt dan geen premie meer, maar de opgebouwde waarde blijft bij de verzekeraar staan tot het einde van de looptijd van de verzekering. Dit kan wel fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat op de einddatum de uitkering gedeeltelijk belast wordt.

BEGUNSTIGDE VAN DE VERZEKERING
Mocht u de levensverzekering laten doorlopen, dan is het goed om te kijken wie de begunstigde van de verzekering is. De begunstigde is degene die het verzekerde bedrag ontvangt als u komt te overlijden. Een scheiding kan aanleiding zijn om de begunstiging te veranderen. Anders zou wellicht uw ex-partner de uitkering krijgen van de verzekering waar u aan betaalt.

Of het afkopen van uw levensverzekering fiscale gevolgen heeft, hangt van verschillende zaken af:
• Welke verzekering heeft u?
• Wat is de looptijd van de verzekering?
• Hoe betaalt u de premie?
• Wanneer heeft u de verzekering gesloten?

Er zit vooral veel verschil tussen een normale levensverzekering en een levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en die omschreven is als Kapitaalverzekering Eigen Woning.

NORMALE LEVENSVERZEKERING
De opgebouwde waarde van een normale levensverzekering valt onder uw belastingaangifte in Box 3. Komt de opgebouwde waarde boven de vermogensvrijstelling uit, dan betaalt u over het meerdere vermogensbelasting. Het afkopen van deze verzekeringen heeft geen fiscale gevolgen.

KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW)
Is uw levensverzekering gekoppeld aan uw hypotheek, dan is er wellicht sprake van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Als u bij het betalen van de premie hiervan aan bepaalde voorwaarden voldoet, valt deze KEW voor uw aangifte in Box 1.
Deze KEW is dus vrijgesteld van vermogensbelasting.

Na de scheiding verandert uw situatie en waarschijnlijk ook de premiebetaling. Als u de polis afkoopt, is het mogelijk dat u inkomstenbelasting gaat betalen over de opgebouwde waarde.

Wij helpen u om inzicht te krijgen in alle vragen die bij een echtscheiding spelen en denken daarbij vanuit úw belangen. Wij geven daarbij een eerlijk advies over of u bij ons aan het goede adres bent. Zo niet, dan verwijzen wij u door. Zo ja, dan maken wij met u een stappenplan om u door uw echtscheiding heen te helpen. En uiteraard beantwoorden wij al uw (financiële) vragen, gaan we de emoties niet uit de weg en geven wij u inzicht in uw nieuwe financiële toekomst.

Meer weten over scheiden? Lees ook:

Waarom de Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest

Eveline Minkes | de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 035 – 692 16 69  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen

Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest

Scheiden in Hilversum, Bilthoven, Soest, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Muiderberg, Baarn, Muiden, Weesp, Eemnes, Hilversumse Meent, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Oud-Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Hollandsche Rading en Nederhorst den Berg.

Volg ons op

Facebook
LinkedIn
Google+
YouTube

Meer weten?

Bel 035-692 16 69 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.