proef rechtbank tegen vechtscheidingen - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De rechtbanken in Middelburg en Breda experimenteren met de inzet van psychologen en orthopedagogen bij vechtscheidingen. Zij worden als bijzonder curator ingezet voor bijstand aan kinderen in vechtscheidingen. De verwachting is dat kinderen gebaat zijn met hulp van gedragsdeskundigen als zij in de knel komen door de strijd tussen hun ouders.

Als bij een scheiding een bijzonder curator wordt benoemd, is dat vrijwel altijd een advocaat, omdat dan de financiering meteen geregeld is. Bij deze proef betaalt het ministerie van Veiligheid en Justitie de inzet van gedragswetenschappers.

Inmiddels zijn er tien psychologen en orthopedagogen die een rechter kan inzetten als bijzonder curator bij vechtscheidingen. Deze gedragsdeskundigen kunnen de belangen van het kind behartigen en het gedrag van ouders beïnvloeden. De rechter geeft hen zes weken de tijd om met het kind, de ouders en andere betrokkenen te praten over onderwerpen als de omgangsregeling. Pas daarna buigt de rechter zich over de zaak.

Naar schatting zestienduizend kinderen hebben ernstige last van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar 3500 kinderen bij. Coördinator Ina Slot van de proef zegt dat advocaten niet zijn opgeleid om iets los te maken bij ouders. “Gedragsdeskundigen kunnen dat wel. Ouders confronteren met hun gedrag kan ervoor zorgen dat zij open staan voor verandering”, zo legt zij uit.

 

Bron: De Rechtspraak