Een scheiding fiscaal gezien: moeilijker kunnen ze het niet maken - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De partneralimentatie gaat op schop. Wie gaat scheiden, hoeft straks veel korter alimentatie aan zijn ex te betalen, of in sommige gevallen helemaal niet meer.

VVD, PvdA en D66, samen een Kamermeerderheid, hebben een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd. Zeven vragen en antwoorden over de aanstaande wijzigingen.

1. Waarom wordt de regeling rond alimentatie aangepast?
De huidige regeling is niet meer van deze tijd: het is al lang niet meer zo dat de vrouw stopt met werken als er kinderen komen. Daarnaast zijn vrouwen beter opgeleid, duren huwelijken korter dan vroeger en wordt de zorg voor kinderen meer en meer gedeeld.

2. Wat is de belangrijkste wijziging?
Voortaan hoeft alleen nog alimentatie te worden betaald als een van de partners tijdens het huwelijk aantoonbaar inkomensverlies heeft geleden, bijvoorbeeld als hij of zij is gestopt met werken om meer bij de kinderen te kunnen zijn. Is dat het geval, dan wordt de periode van betalen korter:

  • Wie minder dan 3 jaar is getrouwd, hoeft niets te betalen
  • Wie tussen de 3 en 15 jaar is getrouwd, betaalt voor een periode van de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar (nu is dat nog 12 jaar)
  • Wie langer dan 15 jaar is getrouwd, moet maximaal 10 jaar betalen

Er is één belangrijke uitzondering, en dat geldt voor scheidingen waarbij kinderen jonger dan 12 jaar in het spel zijn. De verplichting om alimentatie te betalen, kan blijven bestaan als de zorg voor kinderen niet evenwichtig is verdeeld.

3. Voor wie geldt het?
De regeling geldt voor alle gehuwden en mensen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Voor mensen met een samenlevingscontract in principe niet, tenzij er in het samenlevingscontract een onderhoudsplicht in is opgenomen.

4. Geldt de wijziging ook voor bestaande gevallen?
Nee, de nieuwe alimentatiewet geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Dus mensen die nu een hoge alimentatie betalen gaan straks niet opeens minder betalen. Ook wordt de duur van oude alimentaties niet verkort.

5. Wordt de alimentatie voor kinderen ook aangepast?
Nee, begin dit jaar is de wet kinderalimentatie al gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de oudertoeslag voor alleenstaanden, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie is komen te vervallen. Daar staat wel tegenover dat het kindgebonden budget is verhoogd. 

6. Maakt het uit wie het initiatief neemt voor de scheiding?
Nee, Het is niet zo dat de persoon die wegloopt moet betalen.

7. Wanneer wordt de regeling ingevoerd?
De partijen achter het voorstel, VVD, PvdA en D66, hopen dat de wet over een jaar is ingevoerd. 

Bron: RTL Nieuws