Hulp bij een scheiding - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest

Als u besluit te gaan scheiden, dan krijgt u te maken met allerlei complexe zaken. Denk aan het opzetten van een regeling omtrent de zorg voor de kinderen, het huis en de hypotheek, de financiële ontvlechting van uw vermogen, de bepaling van een reële alimentatie, de verevening van pensioen, enzovoorts. Daarnaast zit u waarschijnlijk in de meest emotionele periode in uw leven, dus rationele beslissingen nemen en afspraken maken is meestal niet gemakkelijk. Daar kunt u best wel wat hulp bij gebruiken.

Dat is in ieder geval de mening van gescheiden mensen. Uit een onderzoek is gebleken dat zij professionele hulp bij een scheiding echt noodzakelijk vinden. En die mening kunnen wij alleen maar beamen als we naar de dagelijkse praktijk kijken. Maar wat is nu de juiste hulp bij uw scheiding? Uit het onderzoek blijkt dat ondervraagden met name veel moeite hadden met alle zaken rondom de kinderen en de financiën. Men had daarnaast vooral meer behoefte aan informatie over de financiële zaken. Zouden we hieruit voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat dit bij veel professionals niet goed ingeregeld is?

De financiële toekomst geeft stress

Niet alleen uit het onderzoek, maar ook uit onze praktijkervaring blijkt dat bij een scheiding de schoen vooral bij de financiële vraagstukken pijnlijk wringt. Doordat men zelf hierover te weinig kennis heeft, worden er vaak verkeerde afspraken gemaakt met alle gevolgen van dien. Bovendien worden de fiscale gevolgen vaak buiten beschouwing gelaten, terwijl de gemaakte afspraken wel invloed hebben op de bekende blauwe envelop. Wij merken ook dat vooral de onduidelijkheid over de financiële toekomst na de scheiding voor veel onrust en stress zorgt. Men wil weten waar men aan toe is. Kan ik in het huis blijven wonen, hoe zit het met de alimentatie, waar doe ik straks de boodschappen van? Allemaal vragen waar men antwoord op wil hebben en een goede regeling over wil treffen. En boven alles wil men zeker weten dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Tot slot zien wij ook dat van de twee partners vaak één partij een kennisachterstand heeft omtrent de financiën. En juist deze kennisachterstand is vaak de reden van onzekerheid, dus angst en dus onenigheid tijdens het echtscheidingstraject. In deze situatie heeft u daarom het meeste baat bij een professional die op dit gebied alle kennis in huis heeft en oplossingsgericht met u meedenkt.

Wees kieskeurig

Ga dus niet over één nacht ijs bij uw keuze wie u als hulp gaat inschakelen. Bedenk wat voor u belangrijk is en wie u daarbij het beste kan helpen. Hier vindt u meer informatie over uit welke verschillende soorten scheidingshulp u kunt kiezen en wat de onderlinge verschillen zijn. In grote lijnen komt het erop neer dat een advocaat uw scheiding op juridisch vlak afhandelt en dat een mediator u begeleidt in de gezamenlijke gesprekken. Bij beide professionals moet u over het algemeen zelf de oplossingen bedenken en afspraken maken. Ook zullen deze professionals financiële en fiscale kennis meestal bij een andere professional moeten inkopen.

Een Scheidingsplanner is daarom een goede overweging. Wij denken met u mee, dragen oplossingen aan en helpen u met het treffen van een goede regeling met uw ex-partner. Op basis van deskundige begeleiding en uitleg omtrent de keuzes die u moet maken. En met hulp voor het wegwerken van kennisachterstanden, zodat u later geen spijt krijgt van uw keuzes. En dat is in u beider belang. Wij regelen uw scheiding op juridisch, fiscaal en financieel gebied tot in de puntjes met ruime aandacht voor de emoties die u er bij spelen.