Als het goed is, hebben de ouders tijdens het regelen van de scheiding al met elkaar gesproken over de vakanties na de scheiding. Er moet immers een ouderschapsplan worden opgesteld. Dan maak je keuzes over wat je allemaal over vakanties in het plan op wil nemen. Geven we alleen aan hoe we de vakantieperiodes verdelen of spreken we ook af dat we bijvoorbeeld met elkaar de reisbestemming met de kinderen afstemmen en de duur van het verblijf? Of maakt ieder dat maar voor zichzelf uit? Wat willen we wel of niet vast leggen over de vakanties? Welke informatie wisselen we uit voor de vakantie? Denk bijvoorbeeld aan het reisprogramma bij een rondreis als je het fijn vindt om te weten waar de kinderen tijdens de vakantie allemaal zullen zijn.

Hou het overleg open

Heb je in het ouderschapsplan meer afgesproken dan alleen de verdeling van de vakantieperiode, dan moet je met elkaar in overleg. Hou daarbij in gedachten dat de in het ouderschapsplan opgenomen regeling, een regeling is om op terug te vallen. Probeer in het overleg dus niet strikt vast te houden aan hetgeen is vastgelegd. Wees soepel en geef elkaar de ruimte om het voor dit jaar eens anders te doen. Wees bereid om met begin- en einddagen van vakantieperiodes te schuiven. Denk niet vanuit de gedachte dat je alweer toegeeft aan je ex maar denk vanuit het gunnen van een heerlijke vakantie voor je kinderen. Dat is ook jullie doel van jullie vakantieoverleg. Laat dus andere conflicten buiten het vakantieoverleg. Blijkt de afgesproken vakantieregeling blijvend ongeschikt? Maak dan een nieuwe met elkaar.

Tijdens de vakantie

Hoe doe je dat als je collega-ouder met jullie kinderen op vakantie is? Je zult de kinderen ongetwijfeld erg missen. Bedenk welke afspraken je met elkaar als ouders kan maken, om deze periode voor iedereen zo fijn mogelijk te maken. Vind je het fijn om contact te hebben met de kinderen? Spreek met je collega-ouder af hoe vaak er telefonisch of ander contact kan zijn tussen de vakantievierende kinderen en jou. Hebben de kinderen nog geen eigen mobiele telefoon? Spreek af of jij of de ander belt en om de hoeveel dagen. Vertel deze afspraak ook aan je kinderen, zodat zij ook weten dat ze nog contact met je hebben in de vakantie. Als de kinderen wel een eigen mobiele telefoon hebben, hou dan contact op een dusdanige manier dat de vakantievierende ouder er geen last van ondervindt. Spreek bijvoorbeeld een vast moment af waarop je een sms of app stuurt. En zorg dat je positief bent in het contact met de kinderen.

De periode zonder de kinderen

En wat ga jezelf doen in de periode dat de kinderen zonder jou op vakantie zijn? Vraag je dan niet telkens af of je kind het wel naar zijn zin heeft en of dat het wel goed verzorgd wordt. Je weet zelf best wel hoe goed je collega-ouder zorgt voor de kinderen. Ook al doet hij of zij het op een andere manier dan jij het doet. Maar maak een plan voor jezelf voor die periode. Ga lekker alleen of met een vriend(in) op een welverdiende vakantie of een korte stedentrip. Zijn er nog dingen aan of rond het huis te doen? Je hebt je handen vrij om alles aan te pakken wat je wilt. Prop die periode niet vol met alleen maar werken omdat je dan zo min mogelijk aan de kinderen kan denken. Probeer op een goede manier invulling te geven aan deze tijd: geniet ervan dat je alleen aan jezelf hoeft te denken, dat je dingen kan gaan doen die je ex nooit leuk vond maar jij wel en haal de banden met je vrienden eens extra aan. Dat zal je net na de scheiding wellicht niet meevallen. Probeer jezelf er stap voor stap toe te zetten om ook hierin jouw weg naar je nieuwe toekomst te vinden.