Hoe besluit je of je wilt scheiden of blijven? - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Tijdens de vakantieperiode speelt de vraag scheiden of blijven nog meer dan gedurende de rest van het jaar. Zeker als de relatie al enige tijd niet meer lekker loopt, wordt deze periode vaak gebruikt om antwoord op deze vraag te vinden. Daarnaast speelt het feit dat een vakantie de kans op conflicten vergroot, ook een rol. De beslissing om te gaan scheiden is echter niet eenvoudig te nemen. Het beslissingsproces kenmerkt zich meestal door twijfelen, slapeloze nachten en piekeren over de voor- en nadelen van scheiden of toch blijven.

Centrale vraag in het beslissingsproces is of men nog genoeg van elkaar houdt om bij elkaar te blijven. En ook deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Want u zit nu in de situatie waarin u – om welke reden dan ook – niet meer 100% gelukkig bent in uw relatie. Dit huidige gevoel kan uw antwoord dus negatief beïnvloeden. Hoe zorgt u er nu voor dat u de twijfels doorbreekt en een kunt nemen of u wilt scheiden of blijven? Er zijn een aantal methodes die u hierbij kunnen helpen, wij geven u 2 voorbeelden.

Methode 1

Schrijf een brief aan uw partner. Schrijven zorgt ervoor dat u dingen goed kunt overzien. Ook kan schrijven helpen om zere plekken bloot te leggen en dingen te verwerken. Door de brief te schrijven wordt u gedwongen om uw redenen om te willen scheiden op een rijtje te zetten. De brief schrijft u overigens geheel voor uzelf, u laat uw partner de brief niet lezen. De bief moet minimaal op de onderstaande vragen antwoord geven, ook de consequenties van de scheiding zijn hierin meegenomen.

 • Waarom ben ik destijds met jou een relatie begonnen?
 • Wat heeft onze relatie mij gebracht?
 • Wat was, of vond ik, lastig in onze relatie?
 • Hoe komt het dat ik er nu over denk om onze relatie te stoppen?
 • Wat doen die gedachtes met mij?
 • Wat zijn de gevolgen van de scheiding voor de kinderen?
 • Wat zijn voor mij de financiële gevolgen van scheiden?
 • Wat zijn de gevolgen van de scheiding voor het contact tussen mij en de kinderen?
 • Waar moet ik gaan wonen?
 • Wat is het slechtste scenario dat ik kan bedenken?
 • Is dit het me allemaal waard?
 • Kunt u zich voor de geest halen wat u vroeger aantrok in de ander?
 • Kunt concreet benoemen wat er is veranderd?
 • Zou u met uw partner door willen gaan wanneer uw relatie zou veranderen?
 • Wat zou u precies veranderd willen hebben?
 • Wanneer de relatie verandert, zou uw liefde voor uw partner dan weer kunnen opbloeien?
 • Wat is er nodig om de relatie zo te veranderen dat u samen verder kunt?

Methode 2

Bij deze methode weegt u de voor- en nadelen tegen elkaar af. U maakt voor uzelf twee overzichten, elk bestaande uit twee kolommen. In het eerste overzicht geeft u in de eerste kolom de antwoorden op de vraag: ‘Wat kost het mij als ik blijf?’. In de tweede kolom geeft u de antwoorden op de vraag: ‘Wat levert het mij op als ik blijf?’ In het tweede overzicht beantwoordt in de eerste kolom de vraag ‘Wat kost het mij als ik wegga?’ en ‘Wat levert het mij op als ik wegga?’.

Voorbeelden

 • Als ik blijf, dan kost me dat:
  • Het risico dat de problemen van nu blijven bestaan
  • Tijd en energie om de relatie te verbeteren
  • Ik mogelijk in (een deel van) de toekomst niet gelukkig ben
 • Als ik blijf, dan levert me dat op:
  • Dat de kinderen geen scheiding van hun ouders hoeven mee te maken
  • Dat de financiële situatie niet wijzigt
  • Dat ik niet hoef te verhuizen
 • Als ik wegga dan kost me dat:
  • Ik het financieel moeilijker zal krijgen
  • Ik moet gaan verhuizen
  • Het dagelijkse contact met de kinderen zal veranderen
 • Als ik wegga dan levert me dat op:
  • Dat ik weer de ruimte krijg om mezelf te kunnen zijn
  • Dat het geruzie tussen ons stopt
  • Dat ik niet wordt tegenhouden in mijn persoonlijke groei

Zijn de voor- en nadelen aan elkaar gelijk en bent u er daarom nog niet uit? Probeer dan de gegeven antwoorden met half of een heel punt te waarderen. En kunt u na het gebruik van deze methodes nog steeds geen beslissing nemen? Schakel dan een professionele derde in.