Fiscale gevolgen belastingplan 2015 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Per 1 januari worden er als gevolg van het nieuwe Belastingplan 2015 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de fiscale regels bij echtscheiding en aanverwante zaken. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de (kinder)alimentatie en het kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget wordt op deze datum verhoogd. De nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen, die ook per 1 januari 2015 geldig is, heeft grote gevolgen voor de berekening van de behoefte van de minderjarige kinderen. Het kindgebonden budget heeft namelijk een grotere rol door de nieuwe richtlijn voor kinderalimentatie die sinds 1 april 2013 van kracht is. Hierdoor wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht op de behoefte van de kinderen, dit heeft weer invloed op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen. 

Doordat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is en snel afneemt naarmate het inkomen van de verzorgende ouder toeneemt, heeft de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2015 invloed op de kinderalimentatie. Als volgens de richtlijn de behoefte van de kinderen verlaagd wordt met het kindgebonden budget, dan zal dit vaak een beduidend lagere kinderalimentatie opleveren. 

Daarnaast verdwijnt per 1 januari 2015 het fiscaal voordeel van de persoonsgebonden aftrek. Nu geldt er een aftrekpost (een forfaitair bedrag) als er in de kosten van het kind met tenminste € 136 per maand wordt bijgedragen. Meestal geeft dit een belastingvoordeel van ongeveer € 40 per kind per maand. Dit voordeel wordt in de alimentatieberekening meegenomen. Per 1 januari 2015 komt dit fiscaal voordeel dus te vervallen. Dit kan als er voor één of meer kinderen alimentatie betaald wordt een (behoorlijke) aanpassing in de draagkrachtruimte met zich meebrengen.

Bovendien verdwijnen met betrekking tot de (kinder)alimentatie per 1  januari 2015  de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting.