Gaan we eerst scheiden of eerst het huis verkopen? - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

Als er bij de scheiding een eigen woning meespeelt, is de eerste vraag bijna altijd wat het beste is: eerst scheiden of eerst het huis verkopen? Voordat wij die vraag kunnen beantwoorden is het natuurlijk belangrijk om te weten wat uw woonwensen zijn en hoe uw situatie eruit ziet. Aan de hand hiervan kunnen we bepalen wat voor u de beste optie is.

Belangrijke beslissing tijdens de scheiding

Het grootste bezit wat mensen vaak hebben is hun woning. Wat er met de woning gebeurt, is daarom een zeer belangrijk punt op het moment dat men uit elkaar gaat. Niet alleen qua financiën, maar natuurlijk ook omdat het veel invloed heeft op het dagelijks leven van u en uw eventuele kinderen. Om een weloverwogen beslissing over uw woning en uw woonwensen te kunnen nemen, bieden wij in ons scheidingstraject een onafhankelijke hypotheekscan aan. Met onze hypotheekscan kijken we naar de belangen van beide partners en naar andere opties om de woonwensen te realiseren. Onze hypotheekscan is namelijk veel meer dan alleen maar een rekensom: het werkt als een kompas dat richting geeft aan uw onderlinge overleg en de te maken keuzes voor de toekomst. Lees hier meer over de hypotheekscan.

Neem geen overhaaste beslissingen

Een scheiding is een emotionele fase van uw leven en in deze fase is het van belang dat er niet overhaast beslissingen worden genomen. Neem dan ook geen overhaaste beslissing bij de vraag van eerst scheiden of eerst huis verkopen. Als één van uw beiden namelijk deze wens heeft, lijkt het ons altijd zinvol om allereerst uit te zoeken of één van de twee in de woning kan blijven wonen. Pas dan kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Lukt dit niet, dan moet er gekeken worden hoe u met de verkoop van de woning om wenst te gaan.

Eerst verkopen geen noodzaak voor scheidingsprocedure

Wanneer u het verkooptraject in gang zet maakt voor de scheidingsprocedure niet uit. De woning kan verkocht worden voordat de scheiding rond is, maar dit kan ook prima plaatsvinden nadat de scheiding definitief is. In het kader van de verdeling, wordt de woning dan als het ware losgekoppeld van de overige gemeenschappelijke goederen en worden hier concrete afspraken overgemaakt.

Maak concrete afspraken met elkaar

Qua afspraken moet er natuurlijk nagedacht worden over hoe om te gaan met de verkoopopbrengst. Daarnaast adviseren wij ook altijd concrete afspraken in het convenant vast te laten leggen over het gebruik van de woning en de kosten van de woning. Het is namelijk niet altijd gezegd dat u beiden in de woning blijft wonen tot aan verkoop, waardoor de huidige situatie wellicht wel zal veranderen. Maar ook als u nog wel samen in de woning blijft wonen zijn dergelijke afspraken te adviseren.

Wanneer is eerst verkopen wel een noodzaak?

Het feit dat het moment wanneer de woning wordt verkocht niet relevant is voor de scheidingsprocedure, betekent natuurlijk niet dat dit moment er helemaal niet toe doet. In veel gevallen is het namelijk noodzakelijk dat de woning op korte termijn wordt verkocht, om allebei snel verder te kunnen. Maar weinig mensen krijgen namelijk een nieuwe hypotheek, zolang zij nog hoofdelijk verbonden zijn aan de hypotheek van de gezamenlijke woning. Mocht de woning gezamenlijk aangehouden worden terwijl er nog één van beiden in woont, is het daarom ook altijd aan te raden een duidelijke afspraak te maken over de periode waarin deze situatie in stand gehouden wordt.

Wat als we het oneens zijn over eerst verkopen?

Wil de één de woning wel verkopen en de ander niet? Dan zouden de afspraken in het convenant of een gerechtelijke (kort geding) procedure uitkomst kunnen bieden. Natuurlijk hopen wij dat dit niet zo ver behoeft te komen.

Als u het wel samen eens bent om te gaan verkopen, dan is het van belang dat er een makelaar wordt ingeschakeld. De makelaar kan dan ook fungeren als onafhankelijke tussenpersoon. Zo kan een makelaar ook door u in het convenant aan worden gewezen als onpartijdige arbiter als er onenigheid ontstaat met betrekking tot verkoop van de woning.

Leg alles goed vast, ook voor de toekomst

Ongeacht wat en wanneer er iets met de woning gebeurt, is het dus van groot belang hier goede afspraken over vast te leggen in uw convenant. Wij adviseren dit uit handen te geven aan een adviseur gespecialiseerd op het gebied van scheidingen, zodat u gedegen geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden. Deze adviseur kan dan eveneens het een en ander voor u kan vastleggen in het convenant zonder losse eindjes naar de toekomst toe. De Scheidingsplanner is hier in gespecialiseerd. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.