Scheidingsplanner Eveline Minkes

Huisvesting is bij het regelen van een scheiding een hele kluif. De markt voor koopwoningen is overspannen. Je hebt er bijna een dagtaak aan om het voor elkaar te krijgen dat je op de lijst voor bezichtigingen komt. Daarnaast komt bieden boven de vraagprijs om toch maar die woning te kunnen kopen steeds vaker voor.

Hoogte hypotheek en startkapitaal

Naast de overspannen markt speelt bovendien de hoogte van de hypotheek die je kan verkrijgen een groter rol: hoeveel wil de hypotheekverstrekker aan jou uitlenen? Hypotheekverstrekkers zijn door de coronacrisis namelijk een stuk kritischer geworden op het verstrekken van een hypotheek. De uitkomsten van de afwikkeling van de scheiding tellen hierbij mee!

Daarnaast moet men tegenwoordig ook zelf een aardig startkapitaal inbrengen in verband met de hypotheekregelgeving. Plus het feit dat waar de één een overwaarde mee kan nemen van de woning waaruit wordt vertrokken, een ander dat helaas weer niet kan.

Kortom, het is er niet makkelijker op geworden. In het traject met onze klanten brengen wij daarom al vroeg in het proces in beeld wat de mogelijkheden zijn op hypotheekgebied. Waar nodig en mogelijk bedenken we creatieve oplossingen.

Familiehypotheek als oplossing

Tegenwoordig wordt er steeds meer gekeken in hoeverre het mogelijk is om familiekapitaal in te zetten om het budget voor een nieuwe woning te vergroten. Er wordt dan gezocht naar mogelijkheden voor een zogenoemde familiehypotheek: een familielening voor een eigen woning.

Ook voor mensen die gaan scheiden kan zo’n familiehypotheek een goede oplossing bieden. Ouders werken hier vaak graag aan mee. Zij vinden het fijn als ze de mogelijkheid hebben hun kind in moeilijke tijden te helpen het leven weer op orde te krijgen na een scheiding. Huisvesting is tenslotte een eerste levensbehoefte voor hun kind en eventuele kleinkinderen.

Wat is een familiehypotheek precies?

Als particulier kunt u via de reguliere manier bij de bank een hypotheek afsluiten voor de aankoop van een nieuwe woning. Het kan echter ook in de familiaire sfeer. De hypotheek (lening) wordt dan afgesloten bij bijvoorbeeld een familielid, waarbij de woning als onderpand kan dienen. Nu de verstrekkingsregels van de banken de laatste jaren alleen maar verscherpt zijn en het moeilijker is om een financiering te verkrijgen, worden er steeds meer familiehypotheken afgesloten. Een verschil met de reguliere hypotheek via een bank en een familiehypotheek is dat een familiehypotheek veelal niet bedoeld is om winst te maken, maar om de ontvanger te helpen.

De familiehypotheek, ook wel familielening voor een eigen woning, is dus niets meer dan een alternatieve of aanvullende geldlening die door familie (of een vriend of een bekende) wordt verstrekt. Bij een familiehypotheek zijn 2 partijen betrokken: degene die de hypotheek verstrekt (de verstrekker) en degene die de hypotheek ontvangt (de ontvanger).

Om onze klanten vooruit te kunnen helpen met een nieuwe woning, hebben wij onlangs familie-hypotheek.nl opgericht. Als onafhankelijk financieel adviseur, fiscalist en estate planner (onder meer erfrecht & testament en schenkingsadviezen) bieden wij alle expertise om voor u een familiehypotheek in goede banen te leiden. Hierbij kijken wij naar alle belangen, zowel die van de familie als die van het scheidende familielid.

Vragen en aandachtspunten bij een familiehypotheek

Bij een familiehypotheek wordt er in overleg met het kind, en vaak ook in een gesprek met de ouders, gezocht naar de mogelijkheden. Hierbij is het wel belangrijk dat men zich goed laat informeren over de voor- en nadelen voor de verstrekker en de ontvanger van de familielening. Daarnaast spelen de volgende vragen en aandachtspunten een grote rol in het beslissingsproces:

  • Hoeveel kapitaal heeft het kind nodig?
  • Hoeveel kapitaal hebben de ouders beschikbaar? En staat dat kapitaal op de bank of zit het vast in hun eigen bakstenen? Hoe worden die bakstenen vervolgens verzilverd?
  • Hoe ziet het financiële plaatje er voor de ouders er uit? Nu maar ook op de langere termijn: kunnen ze zelf nog de dingen blijven doen die ze leuk vinden?
  • Hoe ziet het financiële plaatje van het kind eruit?
  • Wordt de rente wel of niet geschonken?
  • Hoe bouwt men calamiteiten in? Bij zowel de ouders als het kind? Denk aan verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
  • Hoe zorgt men ervoor dat de familiehypotheek niet gaat leiden tot onenigheid binnen de familie? De meeste ouders willen hun kinderen immers allemaal op dezelfde manier behandelen. Lukt dat ook? Transparantie naar de andere kinderen is van groot belang.

Perspectief op een andere woning na de scheiding

Een groot voordeel van een familiehypotheek is dat de regels van de lening zelf bepaald kunnen worden. Men zit dus niet vast aan de strakke regels van hypotheekverstrekkers. Zo kan men met elkaar afspraken maken over bijvoorbeeld de hoogte van het te lenen bedrag, de vorm van de hypotheek, de looptijd en het rentepercentage. Een familiehypotheek kan dus een mooie constructie zijn om het perspectief op een andere woning na een scheiding te vergroten.

Meer weten over de mogelijkheden van een familiehypotheek? Ga naar familie-hypotheek.nl voor meer informatie.

Auteur: Eveline Minkes – Scheidingsplanner Bilthoven – Hilversum – Huizen – Naarden – Soest