etappe 5 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De eerste echte bergrit van de Tour de France van 2016 stuurt de renners over drie bergen in het Centraal Massief. Als bij u de tijd is aangebroken om de kinderen te gaan vertellen dat u gaat scheiden, zult u daar ook zeker als een berg tegenop zien. En die 3 bergen kunnen we vertalen in de 3 belangrijkste zaken die hierbij om de hoek komen kijken:

  1. Over het wanneer en hoe kan het zijn dat u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier vooraf samen goed over nadenkt
  2. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is
  3. Breng de boodschap altijd samen

Hoe en wanneer vertel je het de kinderen

Kinderen kiezen er niet voor wanneer hun ouders uit elkaar gaan, maar scheiden wel mee. Het moment waarop ouders hun kinderen de echtscheiding aankondigen is een moment wat zelden vergeten wordt. Wanneer dit gesprek door ouders zorgvuldig wordt voorbereid, kan het echter ook een moment zijn wat heel helpend is voor de verwerking van de echtscheiding voor de kinderen. We noemen dit het paraplugesprek, omdat ouders horen te zorgen voor hun kinderen en op deze manier kinderen zekerheid kunnen geven over de gewijzigde toekomst.   

De kinderen moeten in de taal van hun leeftijd, door beide ouders en in elkaars bijzijn te horen krijgen dat papa of mama elders gaat wonen, wie er beschikbaar blijft voor de dagelijkse zorg en opvoeding en hoe de voortzetting van het contact zal verlopen. Hoe kleiner de kinderen zijn, hoe vaker het nodig is dit te vertellen. 

Alle basisvoorwaarden een rijtje:

1. Een paraplugesprek voer je altijd samen als ouders met de kinderen

2. Neem de tijd voor het gesprek en kies een rustige omgeving

3. Kies het tijdstip zorgvuldig uit zodat kinderen niet direct om moeten schakelen wanneer ze bijvoorbeeld naar school moeten

4. Als ouders ben je samen verantwoordelijk voor de scheiding, geef nooit elkaar de schuld.

5. Bied kinderen voldoende ruimte om emoties te hebben en deze te tonen

6. Beloof niets wat je niet waar kunt maken

7. Bied kinderen geen keuzes, zodat kinderen niet hoeven te kiezen tussen papa en mama en zich zorgen maken om de andere ouder

Natuurlijk mogen zij wel hun wensen uiten, maar uiteindelijk zijn jullie als ouders degene die er over gaan. Afhankelijk van de leeftijd spreken de ouders de wens van ieder van de ouders uit dat de kinderen hun relatie met de andere ouder voortzetten en goed houden. Juist doordat de ene ouder dit aan de kinderen zegt in aanwezigheid van de andere ouder, wordt de kans op een loyaliteitsprobleem voor de kinderen nagenoeg tot nul teruggebracht. Leg tot slot ook uit dat het niet hun schuld is en dat de scheiding definitief is om valse hoop te voorkomen. En spreek in ieder geval nooit in negatieve bewoordingen over elkaar!