etappe 4 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

In de Tour de France wordt vandaag de langste etappe met een eerste col van de vierde categorie verreden. Dat vergt een optimale inspanning en een goede verzorging onderweg. Dat geldt ook voor de stap om je partner te vertellen dat je wilt scheiden. Voor veel mensen één van de moeilijkste momenten in het leven en er gaat vaak een heel lang traject aan vooraf. Het is echter belangrijk om dat voortraject zo kort mogelijk te houden. Ga dus niet in uw eentje zitten wikken en wegen, maar betrek uw partner vanaf het eerste moment bij uw twijfels over de huidige relatie met uw partner. Uw partner heeft dan de kans om actief betrokken te zijn bij of een nieuwe invulling van de relatie of bij het afbouwen van de relatie tot aan de echtscheiding. Realiseer u dat als beide partners alles geprobeerd hebben om de relatie te redden, de scheiding vaak in goed overleg geregeld kan worden. 

Hoe breng je de boodschap?

  1. Breng de boodschap altijd persoonlijk! Veel problemen tijdens de scheidingsprocedure kunnen voorkomen worden door de wijze waarop u uw partner informeert dat u wilt scheiden
  2. Kies altijd een rustig moment. Bijvoorbeeld op een moment waarop eventuele kinderen niet thuis zijn, de partner niet vlak hierna verplichtingen heeft (zoals werk, vergadering of familiebezoek) en houdt rekening met het tijdstip, zodat (indien gewenst) ondersteuning van vrienden en/of familie gevraagd kan worden
  3. Vertel rustig en in hoofdzaken dat u wilt scheiden
  4. Wees duidelijk en geef geen hoop als u 100% achter uw beslissing staat
  5. Wees eerlijk over de reden van de echtscheiding, ook als er een ander in het spel is. De echte reden komt toch altijd tijdens het proces. Dit kan de voortgang van het overleg aardig verstoren en nieuwe emoties zoals boosheid bij uw ex-partner teweeg brengen
  6. Maak uw partner deelgenoot van uw denkproces: wat is er bij aan vooraf gegaan bij uw besluit om te scheiden. Maar maak uw partner geen verwijten
  7. Geef ook ruimte voor reacties. Deze reacties kunnen overigens door de ernstige boodschap die u brengt tegenstrijdig zijn aan het normale karakter van uw partner
  8. Ontkenning van de boodschap bij uw ex-partner kan in een later stadium vaak voorkomen, het kan dus zijn dat u de boodschap later nogmaals moet herhalen

Tip: moment van rust

Gun je ex-partner na het horen een moment van rust. Hij/zij heeft veel te verwerken. Geef ze even de tijd om de emoties en de zorg en angst hoe de toekomst eruit gaat zien te uiten en een plek te geven. U zult zien dat dit positief zal werken voor het scheidingstraject, mede omdat er minder keuzes gemaakt zullen worden vanuit emoties waar men achteraf gezien niet blij mee is.