etappe 20 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

De touretappe van vandaag is een zware klimtijdrit. Het parcours is kort: 17 kilometer, maar het klimgedeelte is maar liefst 11 kilometer met flinke hellingspercentages. Het kiezen hoe de zorg en opvoeding van de kinderen na de scheiding wordt verdeeld, kan ook een aardige kluif zijn. Tegenwoordig wordt er veel voor co-ouderschap gekozen, maar deze vorm moet wel bij u passen.

Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap zorgen ex-partners samen voor de kinderen. In de praktijk betekent dit dat de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. De kinderen zullen ongeveer even vaak bij beide ouders zijn. U kunt de manier waarop dit wordt ingedeeld zelf invullen. Over het algemeen wordt ervoor gekozen om de week op te delen, bijvoorbeeld de eerste vier dagen van de week bij de moeder en daarna drie dagen bij de vader. Hou bij het maken van de indeling in ieder geval rekening met uw ieders wensen, gewoonten en werkschema.

Beide ouders zijn dus betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken als het ware deel uit van twee huishoudens en wonen om de beurt bij de ene partner. Daarbij is het prettig als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen. Gezamenlijk gezag is niet verplicht, maar meestal wel handig. Denk er wel aan dat bij co-ouderschap goed onderling overleg noodzakelijk is. U moet dus beiden bereid zijn om elkaar regelmatig te zien of te spreken.

Voor de kinderen

Voor de kinderen kan co-ouderschap heel fijn zijn, voor hun gevoel hoeven ze niet te kiezen tussen de ouders. En door de gelijke verdeling van de zorg en opvoeding hebben de kinderen evenveel contact met beide ouders en vervreemden de kinderen dus niet van één ouder. Bovendien kunnen papa en mama allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en betrokken zijn bij de doordeweekse activiteiten zoals school en sporten. Wel zo’n prettig idee voor de kinderen.

Mening van uw kind telt!

Realiseer u dat de mening van uw kinderen belangrijk is, kunnen zij zich in de regeling vinden? U neemt natuurlijk uiteindelijk de beslissing, maar probeer wel zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van uw kinderen. Sommige kinderen hebben er last van dat ze geen vaste plek hebben en steeds moeten ‘verhuizen’, andere kinderen kunnen dit weer geen probleem vinden. Zelfs binnen één gezin kunnen de meningen van de kinderen hierover verschillen. Zorg er in ieder geval voor dat de kinderen er geen ernstige negatieve gevolgen van ondervinden. Bovendien zullen de kinderen naarmate ze ouder worden steeds meer zelf willen gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.

Afspraken bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Spreek de volgende dingen af en leg dit ook vast in het ouderschapsplan:

  • De roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen
  • De onderlinge woonafstand
  • De taakverdeling tussen de ouders
  • Afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten
  • Regels waar de kinderen zich thuis aan moeten houden
  • De financiën
  • De communicatie tussen de ouders
  • Wat te doen bij veranderingen in de situatie