etappe 19 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Vandaag blijft de Tour de France nog een dagje in Zwitserland. Het belooft weer een zware dag te worden. De finale kent twee zware beklimmingen in de laatste 35 kilometer en een 7 kilometer lange slotklim die amper onder de 10% hellingsgraad uitkomt. Ook het ouderschapsplan kan een zware klim zijn, maar als u beiden de belangen van uw kinderen voor ogen houdt, dan zult u bij de finish goede afspraken hebben kunnen maken.

Wettelijke verplichting

Alle ouders die uit elkaar gaan doen er niet alleen goed aan om een ouderschapsplan op te stellen, het is zelfs wettelijk verplicht bij minderjarige kinderen. Dat geldt voor zowel gehuwde als geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

  • Hoe u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt
  • Hoe u de zorg voor het kind regelt
  • Hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
  • Hoe u de kosten voor verzorging en opvoeding verdeelt (kinderalimentatie)
  • De omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
  • Hoe u met elkaar overlegt over belangrijke zaken die uw kind aangaan

Wat nog meer?

Naast deze wettelijk verplichte onderdelen kunt nog allerlei andere zaken opnemen, die u belangrijk vindt voor uw kinderen. Zoals bepaalde regels (zakgeld, bedtijden, huiswerk), opvattingen, normen en waarden of wat te doen als u en de andere ouder het niet eens zijn. Maar ook situaties in de toekomst zoals vakanties, slechte prestaties op school, school- en sportkeuze, volmacht in kritieke situaties, behandeling bij ziekte en studiekosten. Zo ontstaat er een plan dat goed past bij de ouders en de kinderen.

Het vastleggen van concrete, gedetailleerde beslissingen over dagelijkse dingen (kleding, kapper, piercings) lijkt vooraf misschien overdreven. Maar het kan na een scheiding veel ellende voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat geen of vage afspraken maken vaak tot misverstanden en conflicten leidt. Laat de kinderen in ieder geval met beide families contact houden. Ook dat kunt u opnemen in het ouderschapsplan. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat kinderen met een hechtere band met grootouders tijdens en na de scheiding, minder aanpassingsproblemen vertonen.

Groeimodel

Vergeet niet om het ouderschapsplan periodiek met elkaar door te spreken. Want het ouderschapsplan is een momentopname. Kinderen ontwikkelen zich immers voortdurend en situaties kunnen veranderen. Wat op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Nu gaat uw kind misschien nog niet uit op zaterdagavond, maar die tijd gaat waarschijnlijk wel komen. Zie het plan als een ‘groeimodel’ en denk erover na hoe u hiermee omgaat. En leg dat ook in het plan vast.

De mening van uw kind telt

Bedenk dat u verplicht bent om uw kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan. Kinderen hebben ook wensen en zij zijn al heel jong goed in staat om dit duidelijk te maken. Geef wel aan dat u met hun mening rekening houdt, maar dat u samen als ouders zult beslissen.