etappe 16 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Vandaag gaat het wegdek maar liefst zevenmaal vervaarlijk omhoog. Een zware etappe wordt het: steile cols, korte kuitenbijters en ferme afdalingen. De renners krijgen het zwaar te verduren. Ook het verdelen van het pensioen bij een scheiding is zo’n kuitenbijter. Het pensioen is vaak een aardig rekensommetje. En al helemaal als er een eigen onderneming in de scheiding meespeelt.

Wanneer pensioen verdelen

Iedereen die in Nederland woont bouwt automatisch AOW-pensioen op. Het recht op een AOW-uitkering is voor u alleen, u hoeft dit AOW-pensioen dus niet te verdelen bij een scheiding. Met het werknemerspensioen is het echter anders gesteld. Dit pensioen moet u verdelen als u óf getrouwd bent óf geregistreerd partnerschap heeft. De verdeling van het pensioen is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. Beide ex-partners hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tussen de sluiting van huwelijk of geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd. Beide ex-partners krijgen hun deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioenuitvoerder.

Hoe moeten we het pensioen verdelen?

Het verdelen van de pensioenen kan op onderstaande manieren:

1. Pensioenverevening

Bij pensioenverevening hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van beide ouderdomspensioenen. Pensioenverevening houdt in dat u op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, de helft van zijn/haar pensioenuitkering ontvangt van hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. En uw ex-partner ontvangt juist de helft van uw pensioenuitkering, die u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd, op het moment dat u met pensioen gaat.

2. Pensioenconversie

U kunt in plaats van het pensioen te verdelen, ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat het door u opgebouwde pensioen wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner.

Het verschil met pensioenverevening is, dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat u 65 wordt en niet op het moment dat uw ex-partner 65 wordt. Voor uw ex-partner geldt hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioen blijft ontvangen. Daarentegen krijgt u het deel van uw pensioen, dat naar uw ex-partner ging, niet terug. Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen eigenlijk als het ware gesplitst in een pensioen voor u en een pensioen voor uw ex-partner.

Voor scheidende partners kan het lastig zijn een keuze te maken tussen verevening en conversie. De Scheidingsplanner kan de verschillen duidelijk in beeld brengen, zodat u gemakkelijker een beslissing kunt nemen.