etappe 15 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Vandaag treffen we een geaccidenteerd parcours. Drie keer mogen de strijders voor de bolletjestrui hun benen strekken voor puntengewin, op colletjes van 4e categorie. Ook tussenin liggen er nog tal van plateaus en stukjes vals plat die als een trechter kracht wegslurpen. Precies zoals het verdelen van de schulden bij een scheiding soms kan aanvoelen.

Schulden verdelen bij gemeenschap van goederen

Ook schulden kunt u in principe tussen u beiden verdelen. In het echtscheidingsconvenant kunt u daarover geldige afspraken laten vastleggen. Alleen moet u rekening houden dat schuldeisers niet gebonden zijn aan deze verdeling. Als één van u beiden de verplichtingen jegens de schuldeisers niet nakomt, dan kan ook na de scheiding de ander nog steeds hoofdelijk worden aangesproken. U kunt dus na de scheiding nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld als uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet. 

Schulden verdelen bij huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan zijn in beginsel deze voorwaarden zoals vastgelegd in de akte bepalend voor de verdeling bij scheiding van het vermogen en de goederen. Dit sluit echter niet uit dat er toch gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan welke desondanks bij helften dienen te worden gedeeld. Ook kan in de huwelijkse voorwaarden vastgelegd zijn, dat u een schuld op beider naam bent aangegaan. Stel nu dat een van beiden de schuld wil overnemen bij een scheiding, dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de schuldeiser.

Niet aansprakelijk voor nieuwe schulden

Vanaf de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank, bent u over en weer niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden die worden aangegaan. Deze regeling is ook ten aanzien van anderen geldig, als dit feit wordt ingeschreven in het huwelijksgoederen register, of als de echtscheiding wordt ingeschreven in het huwelijksregister.

U kunt zich indenken dat het dus altijd belangrijk is om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.