etappe 14 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Vandaag beleven we de eerste individuele tijdrit in de Tour de France. Het terrein is grotendeels vlak en soms licht golvend, dat betekent een flinke inspanning op het grote verzet van de fiets. Ook zit er nog een stuk  parcours in met 10,2 kilometer klimmen tegen 4,9%, ook qua inspanning niet te onderschatten. U kunt zich misschien voostellen dat het verdelen van het eigen vermogen bij een scheiding ook een flinke klus kan zijn.

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is al het vermogen gezamenlijk vermogen. Alles is van u samen. Uw eigen individuele vermogen en dat van uw partner is als het ware samengevloeid tot één gemeenschappelijk vermogen. Tot het gemeenschappelijk vermogen behoren onder meer de woning, auto, verzekeringspolissen en de inboedel. Het vermogen kan vaak niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Het vermogen moet in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden.

Overigens komt niet alles voor verdeling in aanmerking omdat sommige persoonlijke zaken buiten de gemeenschap van goederen vallen. Bijvoorbeeld:

  • Persoonlijk ‘verknochte’ zaken, zoals kleding, studieboeken, sieraden
  • Uitkeringen ten gevolge van letselschade (het immateriële deel)
  • Notariële schenkingen onder uitsluiting van de andere partner (de ‘koude’ kant)
  • Erfenissen ontvangen via een notarieel opgesteld testament, onder uitsluiting van de ander

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan zijn er destijds voorwaarden opgesteld voor jullie vermogen. Veel huwelijkse voorwaarden kennen een zogenaamd verrekenbeding: hierbij spreken de echtgenoten af dat de vermogens gescheiden blijven, maar dat de ene echtgenoot wel een vordering in geld op de ander kan krijgen.  Als dit het geval is, dan moet er jaarlijks een  verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden na een jarenlang huwelijk. Hierdoor wordt het verdelen van het vermogen alsnog een moeilijke klus en kan het zelfs zo zijn dat hierdoor de verdeling toch plaatsvindt alsof jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

De wetgever heeft weliswaar een groot aantal bepalingen opgenomen om verdelen zo makkelijk mogelijk te maken, maar deze bepalingen werken niet als het om verrekenen gaat. Het is daarom beslist verstandig om, als je huwelijkse voorwaarden hebt en gaat scheiden, een fiscaal adviseur in te schakelen of een financieel planner die is gespecialiseerd in echtscheidingen.