etappe 11 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Na een welverdiende rustdag verlaten de renners de Pyreneeën. Na de start volgt er direct een lange klim naar de hoogste bergtop van deze Tour de France. Het parcours eindigt met een venijnige heuvel op 7 kilometer van de finishlijn. Ook wij vervolgen onze tour weer, ditmaal met het onderwerp kinderalimentatie. In het ouderschapsplan maakt u afspraken over de kosten en de kostenverdeling van de kinderen. Eigenlijk zou dit een etappe over vlak terrein moeten zijn, omdat hier de belangen van de kind voorop moeten staan.

Hoe is de kinderalimentatie geregeld

De financiële verplichting om voor de kinderen te zorgen loopt tot de 21 jarige leeftijd van de kinderen. Tot 18 jaar wordt dit kinderalimentatie genoemd en vanaf 18 tot en met 20 jaar wordt dit een voortgezette onderhoudsplicht genoemd. Voor de hoogte van de kinderalimentatie, kan het eigen inkomen van het kind een rol spelen.

Uitgangspunt voor het vaststellen van de kosten van de kinderen is, dat de kinderen na echtscheiding financieel hetzelfde kunnen doen als voor de echtscheiding. Deze hoogte van deze kosten kunnen de ouders zelf vaststellen. De rechter zal dan wel controleren of deze kosten niet te laag zijn.

De ouders kunnen ook de hoogte van de kinderalimentatie vaststellen op basis van de geldende Tremanormen. Deze Tremanormen worden ook door de rechter gehanteerd, als de ouders in onderling overleg de hoogte van de kinderalimentatie niet vast kunnen stellen.

Verdeling van de kosten

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld, zal er gekeken worden naar de wijze waarop deze kosten tussen de ouders verdeeld gaan worden. Hierbij wordt gekeken, naar de dagen dat de kinderen bij ieder van de ouder zijn en naar de draagkracht van elke ouder.

Als er sprake is van een praktisch gelijkwaardige zorgverdeling, wordt vaak gesproken over co-ouderschap en als de kinderen de meeste tijd bij één van de ouders verblijven wordt dit hoofdouderschap genoemd.

Uitvoering

Ouders kunnen ervoor kiezen om alle kosten van de kinderen via een kinderrekening te laten lopen. Op deze wijze heeft elk van de ouder inzage in wat er maandelijks binnen komt en wat er maandelijks betaald wordt voor de kinderen. De ouders dienen dan afspraken te maken, welke kosten ten laste van de kinderrekening gaan, wie het beheer heeft over de kinderrekening en wie welke uitgaven voor het kind gaat doen.