Een persoonlijk scheidingsverhaal - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

Na zijn scheiding te hebben geregeld, hebben we de heer HB te S gevraagd een beoordeling te schrijven. Maar in plaats van alleen een beoordeling te geven, heeft hij zijn scheidingsverhaal en persoonlijke ervaring met ons gedeeld. Een verhaal én ervaring waar wij met recht trots op zijn!

Ineens was het zover, de scheiding kwam eraan, niet geheel onverwachts … Ik reed in mijn auto op weg naar de golfbaan, waar ik een uurtje onder leiding van een pro les had. Mijn toen nog partner, belde me in m’n auto om mij te vertellen dat ik direct naar huis moest komen omdat er een aangetekend pakket van haar advocaat was bezorgd.

Ik was eigenlijk niet van plan om te keren, belde m’n vrienden, die al op de golfbaan waren, bedacht me en ging toch maar naar huis. Thuisgekomen, las ik met bonkend hart de door haar advocaat opgestelde verzoek tot echtscheiding. Het ging al enige tijd niet goed, er waren wat (hevige) calamiteiten voor gevallen, die haar heeft doen besluiten de scheiding per omgaande, vlak voor mijn pensioen, door te zetten.

Tevens werd er door een deurwaarder, in naam van de koningin, een request verlof maritaal beslag (artikel 768RV) via de rechtbank aan mij overhandigd. Inhoudelijk betekende dat er beslag werd gelegd op de erfenis van mijn vader, vlgs mij kon dat helemaal niet omdat mijn vader de erfenis had laten passeren onder notariële akte. Ik had alleen de naïeve fout gemaakt de erfenis op mijn lopende beleggingsrekening te laten bijschrijven, maar even over het hoofd gezien dat ik in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Eveneens werd mij verzocht het huis binnen 3 maanden te verlaten, mijn echtgenote een alimentatie te betalen van 1276 euro, en mijn beide kinderen, beide studerend een kinderalimentatie te betalen van ruim 1000,= euro. De kosten van de hypotheek van het huis, de verzekeringen en de WOZ ongeveer 800,= euro waren voor mijn rekening!!! Ik had geen slecht salaris maar om uiteindelijk iets te huren en zelf in al mijn kosten te voorzien, ging financieel gewoon niet…

Na een gesprek op het kantoor van haar advocaat, vertelde deze me dat het minder kostbaar zou zijn om 1 advocaat de zaken te laten regelen. Ik dacht toen meteen al, “dit gaat hem niet worden” !! Intussen was ik maar bij m’n broer ingetrokken, die al een paar jaar eerder was gescheiden en in zijn eentje in een grote villa woonde, om de ontstane spanningen te voorkomen.

Toen ik op een avond het dorps week krantje las, viel mijn oog op een kleine advertentie van de “Scheidingsplanner “ van Eveline Minkes-Palm in Bilthoven, ook nu in Hilversum en Soest. Daar stond in dat zij mediation, fiscale, juridische en financiële  kennis combineert. Heb via de coupon het gratis boekje “Help, ik ga scheiden” aangevraagd. Bijzonder helder en overzichtelijk staat er omschreven wat de financiële gevolgen zijn wat er geregeld moet worden.

Zij heeft opleidingen gedaan zoals Master Financial Planner, Register Belasting adviseur, Estate Planner en Mediator, en haar man heeft een accountantskantoor. Ik dacht, dat moet ik hebben, iemand die snapt hoe het juridisch, financieel en belastingtechnisch in elkaar steekt. Ik heb haar gebeld, zij heeft mij e.e.a. toegelicht, zag er wel wat in en ze zei, “kom eerst maar eens even langs voor een mondeling  gesprek om te zien of wij bij elkaar passen, een gratis en vrijblijvend gesprek ”

Zo gezegd, zo gedaan, ik kreeg een hele goede indruk, en ze zei direct dat het handig zou zijn als ik een eigen advocaat zou nemen, en niet zou leunen op de advocaat van de tegenpartij. Ze werkt nl ook met diverse advocaten samen voor het specifieke juridische gedeelte, juridische vertegenwoordiging bij de rechtbank enz. De advocaat doet ‘het juridische gedeelte’ en de Scheidingsplanner ‘het technisch inhoudelijke gedeelte’ wat naderhand een fantastische combinatie bleek! De advocaat van de tegenpartij dacht alles ‘zelf’ wel te kunnen!

De Scheidingsplanner maakte overzichten die allemaal door de rechtbank werden geaccordeerd, in tegenstelling tot de inhoudelijke verwarrende gegevens van de advocaat van de tegenpartij. Tevens houdt zij er rekening mee hoe de Belastingdienst e.e.a. zou kunnen interpreteren. Uiteindelijk heeft het 3 jaar geduurd met 3 keer verzoek tot kort geding en 1 keer verzoek tot hoger beroep, het hoger beroep is uiteindelijk met behulp van de Scheidingsplanner ‘op feiten’ afgedeald.

Daarna heeft zij ook de opstelling voor de Belastingdienst voorbereid, en voor mij ingediend. Op dit moment is de scheiding alweer 3 jaar geleden compleet afgrond, zij doet nog jaarlijks de benodigde  financiële voorbereidingen m.b.t. de Belastingdienst. Ben achteraf nog steeds heel blij, dat ik het op deze manier heb aangepakt, heb me in deze moeilijke tijd gesteund gevoeld, en ik zou gezien mijn ervaring dit aan iedereen aanraden. Heb er ook heel veel van geleerd, inderdaad ”de totaaloplossing voor elke scheiding”. Anders was ik wel degelijk ”de teil” ingegaan ….

Met vriendelijke groet

HB te S