Financiële gevolgen Prinsjesdag 2013 - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Op dinsdag 17 september heeft het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. De maatregelen die zijn aangekondigd hebben gevolgen voor ieders portemonnee. Dus ook als u gaat scheiden. Wij hebben de gevolgen hieronder voor u op een rijtje gezet.

Uiteraard houden wij in het financiële scheidingsrapport rekening met deze gevolgen. Zodoende zijn de afspraken die gemaakt gaan worden ook nog realistisch voor de komende jaren.

Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek als u wilt weten wat de gevolgen voor u persoonlijk betekenen. En is uw scheiding al geregeld? Maak dan een afspraak voor een second opinion. Dan evalueren we of de partner- of kinderalimentatie en bekijken we of die eventueel gewijzigd of bijgesteld moet worden.

Kindregelingen versoberd en kinderbijslag omlaag

In 2015 wordt het aantal kindregelingen afgebouwd van 11 naar 4 door regelingen samen te voegen of af te schaffen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven over. Lees hier welke 7 regelingen verdwijnen. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken zal 9 op de 10 huishoudens met kinderen door deze maatregel inleveren.

Kinderbijslag hard omlaag

Tussen 2014 en 2016 gaan zullen veel ouders gaan merken dat ze minder kinderbijslag ontvangen. Op dit moment is het bedrag dat ouders ontvangen voor oudere kinderen hoger dan voor kinderen tot 6 jaar. In 2014, 2015, 2016 en 2017 gaan de bedragen voor oudere kinderen omlaag tot het niveau van een kind tot 6 jaar. Voor grote gezinnen kan dit tot 1000 euro per jaar schelen Lees hier meer over wat de korting op de kinderbijslag voor uw gezin betekent. Verder stijgen de bedragen van het kindgebondenbudget, maar wordt de inkomensgrens strenger en is er een vermogenstoets toegevoegd.

Mes in algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting die werkende Nederlanders allemaal ontvangen (2001 euro netto per jaar) gaat met 99 euro omhoog, ten opzichte van eerder beleid. Hogere inkomens zullen echter in mindere mate van deze korting op de inkomstenbelasting profiteren, omdat de algemene heffingskorting vanaf de tweede loonbelastingschijf (vanaf een jaarinkomen van 19.645) wordt verlaagd. Dit treft dus midden- en hoge inkomens. Voor hoge inkomens vanaf €55.991 bruto zal de algemene heffingskortig geheel verdwijnen. In 2014 bedraagt de heffingskorting voor deze groep nog €1363. Vanaf 2016 zal de heffingskorting voor inkomens vanaf zo’n €90.000 naar nul zijn gedaald.

Meer arbeidskorting voor lagere inkomens

Het kabinet geeft iedere werkende vanaf 2014 een extra arbeidskorting van 374 euro, om werken lonender te maken. De maximale arbeidskorting stijgt daardoor naar €2097. In 2015, 2016 en 2017 volgen verdere verhogingen, waardoor de maximale arbeidskorting in 2017 uitkomt op €2559. Werkgevers verwerken deze korting op de inkomstenbelasting in het loon dat ze aan werknemers betalen. Voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting echter in drie jaar tijd afgebouwd naar nul. Daardoor hebben in 2017 inkomens vanaf circa €110.000 geen recht meer op deze belastingkorting.

Aftrek hypotheekrente beperkt

Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente gaat vanaf 2014 met 0,5 procentpunt per jaar omlaag. De hypotheekrenteaftrek vindt bij hoge inkomens in de hoogste, vierde belastingschijf, daardoor niet langer plaats tegen het belastingtarief in die schijf (52%). Dit treft hoge inkomens die hiervoor gecompenseerd worden met een verlenging van de derde belastingschijf, waardoor een deel van hun inkomsten in een lager tarief valt.

Eigen risico in de zorg toch niet afhankelijk van inkomen

In het regeerakkoord hadden PvdA en VVD afgesproken om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken vanaf 2015. Nu geldt voor iedereen een eigen risico van 350 euro. Het was de bedoeling dit te laten oplopen van 180 naar 595 euro afhankelijk van het inkomen. Het kabinet heeft nu besloten om het eigen risico toch voor iedereen op 350 euro te houden. In plaats hiervan zullen huishoudens met lagere inkomens extra zorgtoeslag ontvangen.

Toeslagen samengevoegd tot huishoudentoeslag

Ongeveer 4,6 miljoen huishoudens ontvangen op dit moment één of meerdere toeslagen. Het kabinet wil dit aantal terugdringen tot 3,7 miljoen. De toeslagen worden ook eenvoudiger gemaakt door zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget samen te voegen tot een zogenoemde huishoudentoeslag. De samengevoegde toeslag kan later langzaam verlaagd worden. Mogelijk gaat de zorgtoeslag in de toekomst ook direct naar de zorgverzekeraar in plaats van naar de burger.

Ook hypotheekgarantie voor herfinancieren restschuld

Van 1,7 miljoen huishoudens staan de hypotheken onder water. Voor hen wacht een restschuld als ze het huis nu willen verkopen. Op dit moment lopen veel mensen er tegenaan dat de restschuld lastig mee te financieren is bij een nieuwe hypotheek. Het kabinet heeft daarom besloten om het mogelijk te maken om ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen voor het financieren van (een deel van) de restschuld. Hierdoor worden banken mogelijk soepeler met het meefinancieren van de restschuld. Hoe deze maatregel precies wordt uitgewerkt is nog niet bekend.

100 euro extra voor minima

Lage inkomens krijgen een eenmalig extraatje van ongeveer 100 euro. Via welke regeling dit bedrag bij de minima terechtkomt is nog niet bekend.

Ondernemersregelingen versoberd

In plaats van 500 miljoen euro wordt er 300 miljoen euro bezuinigd op regelingen voor kleine ondernemers, vanaf 2015. Het kabinet was van plan om flink te snijden in de starters- en zelfstandigenaftrek. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het plan om de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers helemaal te schrappen doorgaat.

Bron: De Telegraaf