Ouderschapsplan - Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

Elk jaar wijzigt het loon en prijspeil. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen wettelijk aangepast. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar worden alle vastgestelde alimentatiebedragen automatisch met een bepaald percentage verhoogd.

De bedragen voor kinder- en partneralimentatie worden verhoogd conform de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW. Deze indexering bedraagt voor 2014 0,9%. Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle vastgestelde alimentatie bedragen van zowel kinder- als partneralimentatie met 0,9% verhoogd te worden.