betaal ik te veel alimentatie - Scheidingsplanner Hilversum - Bilthoven - Soest - Het Gooi

U kent het misschien wel; een aantal jaren geleden bent u gescheiden en de afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De situatie waarop toentertijd de alimentatie is berekend, is inmiddels echter niet meer hetzelfde. Zowel persoonlijke als financiële wijzigingen kunnen invloed hebben op de berekende alimentatie. Bijvoorbeeld een wijziging in het inkomen, het anders vormgeven van de zorgverdeling, het krijgen van een nieuwe relatie of de geboorte van een nieuw kindje. U kunt zich dan afvragen: “Betaal ik te veel alimentatie?”

Betalen op basis van draagkracht

Op dit soort momenten is het van belang dat u een herberekening laat maken. Bij een alimentatieberekening spelen twee factoren een rol: de behoefte en de draagkracht. De behoefte van zowel de kinderen als van u zelf wordt tijdens de scheiding vastgesteld. Deze behoefte blijft namelijk in stand gedurende de periode van de alimentatieverplichting. Uiteraard met inachtneming van de jaarlijkse indexatie. Bij de herberekening speelt de draagkracht een belangrijke rol. Wat heeft u vandaag en morgen in uw portemonnee.

Meer of minder betalen

Bij een herberekening maken wij inzichtelijk hoe in de nieuwe situatie de kinderkosten verdeeld moeten worden en hoe de partneralimentatie er eventueel uit gaat zien. De herberekening geeft u inzicht of de overeengekomen alimentatie (nog) kloppend is. Aan de hand van de uitkomst kunt u dus bepalen of u niet te veel alimentatie betaalt of dat u juist iets meer zou moeten betalen.

Voorbeeld gewijzigde situatie

Onlangs kwam er een ex-echtpaar bij ons langs omdat hun situatie veranderd was. Zij hadden in hun convenant vastgelegd dat er dan een herberekening van zowel de partner- als kinderalimentatie uitgevoerd werd. Bij hun speelde dat hun oudste kind achttien geworden. Ouders ontvangen geen kindgebonden budget meer op het moment dat een kind deze leeftijd bereikt. Echter, vanaf eind 2015 moet het kindgebonden budget, inclusief de eventuele alleenstaande ouderkop, bij de draagkracht van de ontvanger opgeteld te worden. De ouder die dit ontvangt is de ouder waarbij het betreffende kind ingeschreven staat, in dit voorbeeld de moeder.

Aanpassing kinder- en partneralimentatie

Na het wegvallen van het kindgebonden budget voor het oudste kind, klopte de berekende draagkrachtverhouding ten aanzien van de kinderkosten niet meer. Na herberekening en correctie hiervan, bracht dit ook weer veranderingen met zich mee in de eerder vastgestelde partneralimentatie. De nieuwe uitkomsten zijn vastgelegd in een aanvullend convenant. Het ex-echtpaar was gerustgesteld, zo gaven zij aan, nu ze zeker wisten dat de alimentatie weer helemaal conform de normen en richtlijnen is vastgesteld.