Eigen woning

Veelgestelde vragen > Scheiding en eigen woning

Een scheiding met een eigen woning is vaak gecompliceerd. Hoe zit het met de hypotheek en hoe zit het met de verdeling van het huis? Hoe werkt het bij de beëindiging van een huwelijk in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, bij een samenleving of geregistreerd partnerschap? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom scheiden en een eigen woning.

Wanneer u samen met uw ex-partner in een koophuis woont, spelen er verschillende zaken een rol:
• Is de woning eigendom van één van u of gezamenlijk bezit?
• Rest er nog een hypotheekschuld op de woning?
• Heeft de woning overwaarde?
• Heeft één van beiden nog de wens om in de woning te blijven wonen?
• Welke verzekeringen of beleggingen zijn er aan de hypotheek gekoppeld?
• Hoe regelt u de zaken rondom de eigen woning en scheiding in uw belastingaangifte?

HYPOTHEEK
Mocht één van u in de koopwoning willen blijven wonen, dan is de belangrijkste vraag of dat financieel haalbaar is. Om daar duidelijkheid over te krijgen, zult u al uw financiële zaken op een rijtje moeten zien te krijgen. Dan weet u wat uw inkomen na de scheiding is en of de hypotheek van de woning hiervan te betalen is.

HYPOTHEEK AANVRAGEN
Als duidelijk is wat uw inkomen na de scheiding wordt en hoeveel hypotheek u nodig heeft, kunt u bij de bank of verzekeraar proberen de hypotheek op uw naam te zetten of een nieuwe hypotheek af te sluiten. De Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest kan u hierbij helpen.

VOORLOPIG IN DE WONING WILLEN BLIJVEN WONEN
Ook voor de tijdelijke situatie kunt u samen afspreken wie voorlopig in de woning blijft. Komt u er samen niet uit, dan kunt u aan de rechter een voorlopige voorziening vragen voor het gebruik van de woning.

WONING VERKOPEN
Als geen van u beiden in de woning wil blijven wonen, dan kan de woning verkocht worden. U kunt de woning te koop aanbieden via een makelaar.

HUURHUIS
Ook bij een huurhuis speelt de vraag wie er in de woning mag blijven wonen. Zeker als beide partners in het huurcontract vermeld staan.

OVERDRACHTSBELASTING
In principe bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd als u uw ex-partner uitkoopt. Overdrachtsbelasting kan wel een rol spelen als u samenwoonde of gehuwd was onder huwelijkse voorwaarden en de woning geen gemeenschappelijk eigendom is.

De hypotheek is voor velen vaak een ingewikkeld onderwerp bij de scheiding. Hoe ziet de hypotheek eruit? Welke levensverzekeringen of beleggingsrekeningen zijn gekoppeld aan de hypotheek?

Als duidelijk is hoe de hypotheek is opgebouwd, kan bepaald worden of er over- of onderwaarde in het huis zit. Als één van beiden in het huis wil blijven wonen, moet vervolgens beoordeeld worden of die partner dat kan betalen. En of de geldverstrekker instemt met de wijzigingen die vervolgens nodig zijn.

SPAAR- OF BELEGGINGSREKENING
Een hypotheek is vaak meer dan alleen een geldlening. Er zitten veelal één of meerdere andere producten aan gekoppeld, zoals een levensverzekering en/of een beleggings- of spaarrekening om een geldbedrag bij elkaar te sparen om later uw hypotheek mee te kunnen aflossen. Ook deze zaken moet u goed regelen als u gaat scheiden.

Waarschijnlijk is het niet zinvol om de verzekering op het leven van uw ex-partner te houden. Tenzij u afhankelijk bent van de kinder- of partneralimentatie die uw ex-partner aan u betaalt. In die situatie kan het nuttig zijn om een verzekering te hebben, zodat bij het overlijden van uw ex-partner geld voor u beschikbaar komt. U kunt bij de verzekeraar de afkoopwaarde opvragen. En mogelijk is er al vermogen opgebouwd op de spaar- en/of beleggingsrekening. Dan moet u dat verdelen.

Als u samen eigenaar bent van de woning, is de volgende stap de waarde van de woning te bepalen. Dit kan door middel van een taxatie. U weet dan wat de woning waard is.

OVERWAARDE VAN DE WONING
Als de woning meer waard is dan de hypotheekschuld die eraan verbonden is, heeft de woning een overwaarde. Dit bedrag aan overwaarde moet u samen met uw ex-partner delen.

MINDERWAARDE OF ONDERWAARDE VAN DE WONING
Is de woning minder waard dan de hypotheekschuld, dan is er sprake van een minder- of onderwaarde. In feite is de schuld hoger dan de waarde van het huis. Ook deze schuld moet u samen delen.

WAARDE KAPITAALVERZEKERING OF BELEGGINGSREKENING AAN HYPOTHEEK BEPALEN 
Wellicht is er aan uw hypotheek een kapitaalverzekering, beleggingsrekening of spaardepot gekoppeld. Een financieel adviseur kan voor u uitzoeken hoe dit bij u zit. Afhankelijk van hoe lang u uw hypotheek al heeft, heeft de kapitaalverzekering, beleggingsrekening of spaardepot een bepaalde waarde. Als u samen de hypotheek heeft afgesloten, moet u ook de waarde van deze producten delen

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, worden niet alleen de bezittingen maar ook de schulden verdeeld. En meestal zijn er meer dingen te verdelen dan u denkt. U kunt onder andere denken aan:
• De mogelijke overwaarde van de koopwoning
• De hypotheekschuld van een koopwoning
• De waarde van een eigen onderneming
• Tegoeden op bank- en spaarrekeningen
• Uw inboedel
• De auto
• Boot en/of caravan
• Opgebouwd kapitaal in levensverzekeringen
• Tweede woning
• Opgebouwd pensioen
• Enzovoorts

HOE VERDELEN?
Hoe de verdeling plaatsvindt, kunt u in principe zelf regelen. Deze verdeling is goed als u er beiden mee akkoord gaat. Maar let op: een ongelijke verdeling kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat één van beiden wellicht schenkingsrecht moet betalen. Komt u er niet uit met uw partner, dan zijn er wettelijke richtlijnen die u kunt volgen.

Ook de vooraf gekozen samenlevingsvorm is van toepassing op de verdeling. Meer informatie hierover kunt u vinden in de veel gestelde vragen:

• Hoe is de verdeling als u met elkaar samenwoonde?
• Hoe is de verdeling als u een geregistreerd partnerschap heeft?
• Eigen huis en huwelijkse voorwaarden

De manier waarop u heeft samengeleefd, is bepalend voor de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn. Wanneer u alleen met elkaar heeft samengewoond, is de verdeling afhankelijk van of u samengewoond heeft met of zonder samenlevingscontract.

MET SAMENLEVINGSCONTRACT
U en uw ex-partner kunnen de bezittingen en schulden verdelen zoals u heeft afgesproken in het samenlevingscontract.

ZONDER SAMENLEVINGSCONTRACT
U kunt de gezamenlijke bezittingen naar eigen inzicht met uw ex-partner verdelen. Als de verdeling ongelijk is, kan dit wel fiscale gevolgen hebben, namelijk dat één van beiden wellicht met schenkingsrecht te maken krijgt.

De manier waarop u met elkaar heeft samengeleefd, is bepalend voor de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn. Hoe de verdeling plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop u met elkaar gehuwd bent, in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden.

IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van alle bezittingen, onder aftrek van de schulden.

MET HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarden, hangt het van de voorwaarden af wie welke bezittingen krijgt. En ook welke waarde eventueel verrekend moet worden. Voor de bezittingen en schulden waar u samen met uw ex-partner al eerder afspraken over heeft gemaakt en die ook zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, houdt u zich aan die afspraken.

De manier waarop u met elkaar heeft samengeleefd, is bepalend voor de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn. Hoe de verdeling plaatsvindt, is afhankelijk van wat voor soort geregistreerd partnerschap u heeft, met of zonder voorwaarden.

MET PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN
Bij een geregistreerd partnerschap met voorwaarden, hangt het van de voorwaarden af wie welke bezittingen krijgt. En welke waarde eventueel verrekend moet worden. Voor de bezittingen en schulden waar u samen met uw ex-partner al eerder afspraken over heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in de notariële voorwaarden, houdt u zich aan die afspraken.

ZONDER PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN
Bij een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van alle bezittingen. U en uw ex-partner zijn beiden ook aansprakelijk voor de helft van de schulden.

Het is situatieafhankelijk hoe het zit met de belastingaangifte. Hieronder staan de verschillende situaties uitgelegd.

U BLIJFT IN DE WONING WONEN DIE VAN UW EX-PARTNER IS
Als u in de woning van uw ex-partner blijft wonen, dan kan uw ex-partner de woning nog 24 maanden als zijn/haar eigen woning beschouwen. U dient het eigenwoningforfait te zien als ontvangen alimentatie en moet dit invullen onder ‘andere inkomsten’ (Box 1) bij uw aangifte inkomstenbelasting. Uw ex-partner vult op zijn/haar aangifte het eigenwoningforfait in en kan de betaalde hypotheekrente volledig aftrekken. Verder kan uw ex-partner het eigenwoningforfait zien als betaalde alimentatie en in zijn/haar aangifte opgeven als aftrekpost.

Na twee jaar kan uw ex-partner de betaalde hypotheekrente niet meer aftrekken. De woning verhuist voor de belastingaangifte naar Box 3, waar uw ex-partner de volle waarde van de woning onder aftrek van de eventuele hypotheekschuld dient aan te geven. Verder kan uw ex-partner het eigenwoningforfait nog steeds zien als betaalde alimentatie en in zijn/haar aangifte opgeven als aftrekpost. U dient het eigenwoningforfait nog steeds te zien als ontvangen alimentatie en moet dit invullen onder ‘andere inkomsten’ (Box 1) bij uw aangifte inkomstenbelasting.

U BLIJFT IN DE WONING WONEN DIE VAN U GEZAMENLIJK IS
Als u in de woning blijft wonen die van u en uw ex-partner is, dan geven u en uw ex-partner ieder 50% van het eigenwoningforfait aan als inkomsten uit eigen woning. U geeft zijn/haar deel van het eigenwoningforfait op als ontvangen alimentatie. Uw ex-partner kan zijn/haar deel van het eigenwoningforfait opgeven als betaalde alimentatie. Betalen u en uw ex-partner ieder de helft van de hypotheekrente, dan kunt u dit gewoon aftrekken. En uw ex-partner ook.

Na 24 maanden (vanaf het moment dat uw ex-partner uit de woning vertrokken is) verandert de situatie. Nu ‘verhuist’ het aandeel van uw ex-partner in de woning voor de belastingaangifte naar Box 3, waar uw ex-partner zijn/haar aandeel in de waarde van de woning onder aftrek van zijn/haar aandeel in de eventuele hypotheekschuld dient aan te geven. Uw ex-partner kan zijn of haar deel in het eigenwoningforfait nog steeds zien als betaalde alimentatie en in zijn of haar aangifte opgeven als aftrekpost. Voor u blijft uw helft van de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.

U BLIJFT IN UW EIGEN WONING WONEN
Als u in de woning blijft wonen die van u is, dan blijft de fiscale situatie ongewijzigd ten opzichte van voor de scheiding. U geeft het eigenwoningforfait aan als inkomsten uit eigen woning. De betaalde hypotheekrente kunt u volledig aftrekken.

Hoe u de betaalde hypotheekrente en het eigenwoningforfait op uw belastingaangifte dient op te nemen wanneer de woning verkocht wordt, hangt af van of u:
• Alleen eigenaar van de woning bent: u kunt zelf de betaalde hypotheekrente aftrekken en zelf het eigenwoningforfait invullen, als u of uw ex-partner zolang in de woning woont
• Samen met uw ex-partner eigenaar van de woning bent: u kunt ieder de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekken en ieder de helft van het eigenwoningforfait invullen, als u of uw ex-partner zolang in de woning woont
• Uw ex-partner eigenaar van de woning is: uw ex-partner kan de betaalde hypotheekrente aftrekken en het eigenwoningforfait invullen, als u of uw ex-partner zolang in de woning woont

Als de verkoop van de woning langer op zich laat wachten, kan de renteaftrek na een bepaalde periode vervallen voor degene die niet meer in het huis woont. In de wet is hier een termijn van 24 maanden voor opgenomen, gerekend vanaf het moment dat deze partner de woning verlaten heeft.

BIJLEENREGELING
Verder moet u nog rekening houden met de bijleenregeling. Deze regeling houdt in dat u de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw woning, weer moet investeren in een eventuele nieuwe koopwoning. Als u dat niet doet, dan mag u over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde niet de hypotheekrente aftrekken.

WAT ALS U DE WONING VAN UW EX-PARTNER KOOPT?
Vanaf het moment dat de woning van u is, kunt u zelf de betaalde hypotheekrente aftrekken en het eigenwoningforfait invullen. Voor de verkoop is de situatie ‘U blijft in de woning wonen die van uw ex-partner is’ (zie veelgestelde vraag nummer 7) van toepassing.

OVERDRACHTSBELASTING
In principe bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd als u uw ex-partner uitkoopt. Overdrachtsbelasting kan wel een rol spelen als u samenwoonde of gehuwd was onder huwelijkse voorwaarden en de woning geen gemeenschappelijk eigendom is.

De tweede woning van u en uw ex-partner, al dan niet in het buitenland, valt ook onder de te verdelen goederen als de woning gemeenschappelijk eigendom is. Wellicht wil één van beiden de tweede woning houden. Dan kunt u afspraken maken over de waarde en vervolgens bekijken of het haalbaar is om de woning te houden. Het alternatief is de woning te verkopen, zodat het geld verdeeld kan worden.

WONING VOOR EIGEN GEBRUIK
Als de vakantiewoning alleen door u en uw ex-partner werd gebruikt, zijn er verder weinig bijzonderheden naast het vaststellen van de waarde van de vakantiewoning.

WONING ALS BELEGGINGSOBJECT
Gebruikten u en uw ex-partner de woning niet alleen voor eigen gebruik, maar werd de woning ook verhuurd? Dan is de woning een bron van inkomen en telt dit mee bij het bepalen van de partner- en/of kinderalimentatie.

De eigen woning is een van de meest complexe vraagstukken bij een echtscheiding. Wij beoordelen tijdens het scheidingstraject al of de woonwensen mogelijk zijn of niet. Daarom zit er ook een hypotheekadviseur in ons team die zijn sporen heeft verdiend in echtscheidingen, de emoties begrijpt en waarvan wij van onze klanten goede reviews hebben ontvangen. Zo kunnen wij u samen sneller duidelijkheid en rust geven.

Meer weten over scheiden? Lees ook:

Waarom de Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest

Eveline Minkes | de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 035 – 692 16 69  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen

Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest

Scheiden in Hilversum, Bilthoven, Soest, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Muiderberg, Baarn, Muiden, Weesp, Eemnes, Hilversumse Meent, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Oud-Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Hollandsche Rading en Nederhorst den Berg.

Volg ons op

Facebook
LinkedIn
Google+
YouTube

Meer weten?

Bel 035-692 16 69 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.