Alimentatie

Veelgestelde vragen > Scheiding & alimentatie

Alimentatie is een veelbesproken vraagstuk bij een scheiding. Op deze pagina geven wij u het antwoord op de meest gestelde vragen over partner- en kinderalimentatie bij het beëindigen van een samenleving, geregistreerd partnerschap of een huwelijk onder gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. U kunt ook zelf uw alimentatie berekenen.

Let op! Sommige alimentatiebetalende ouders  moeten straks mogelijk een hoger bedrag betalen aan alimentatie na een uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015. Lees er meer over in het nieuwsartikel.

U heeft besloten niet meer verder te willen gaan met uw partner of legt zich neer bij de beslissing van uw partner om te scheiden. Na de echtscheiding blijft u echter verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat in de wet. U kunt met uw partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen, bijvoorbeeld als u ieder in eigen levensonderhoud voorziet. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant.

SOORTEN ALIMENTATIE
Er zijn twee soorten alimentatie:
• Kinderalimentatie
• Partneralimentatie

Voor de kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. De alimentatie vindt meestal plaats door maandelijks een bepaald bedrag aan de ander te betalen.

HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE
Hoeveel en hoelang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. Komt u er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen. U bent minder vrij om wat betreft de kosten van de kinderen afwijkende afspraken te maken. Kinderen hebben recht op alimentatie tot ze 21 jaar zijn of financieel voor zichzelf kunnen zorgen.

VOOR WIE GELDT DE ALIMENTATIEPLICHT?
Er is een alimentatieplicht voor:
• Ouders voor hun kinderen
• Getrouwde partners die uit elkaar gaan
• Geregistreerde partners die uit elkaar gaan

Voor samenwoners die uit elkaar gaan, is er volgens de wet geen verplichting tot partneralimentatie. Soms is deze plicht echter wel vastgelegd in het samenlevingscontract.

Na een echtscheiding bent u verplicht om financieel voor elkaar te blijven zorgen. De partneralimentatie komt in beeld wanneer één van de twee niet volledig in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, ook wel de huwelijksgerelateerde behoefte genoemd. Dit betekent dat diegene gedurende het huwelijk een bepaald welstandsniveau gewend was en dit ook moet kunnen blijven behouden.

Er is recht op partneralimentatie wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen of een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden wordt beëindigd, maar ook bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Wanneer een samenleving beëindigd wordt, is dit niet verplicht. Soms is deze plicht echter wel vastgelegd in het samenlevingscontract.

Na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat nu eenmaal in de wet. Wilt u echt alle banden verbreken, dan kunt u afwijkende afspraken maken. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant.

Er is recht op / plicht tot de betaling van partneralimentatie bij:
• Het beëindigen van een huwelijk. Dit geldt bij een huwelijk in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden;
• Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Bij de verbreking van een samenleving is er geen verplichting tot partneralimentatie. Het komt wel voor dat in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting is vastgelegd. In die situatie is er wel sprake van partneralimentatie. Maar let op: op basis van de wet is er geen alimentatieplicht voor samenwoners, het is van belang om alle uitgangspunten en afspraken goed vast te leggen.

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

WANNEER EINDIGT DE PARTNERALIMENTATIE?
Hoewel de financiële zorgplicht wettelijk is vastgelegd, is het wel de bedoeling van de overheid dat de alimentatieplicht eindigt. Voor deze beëindiging gelden de volgende richtlijnen:
• Als het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van 
de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode.
• Bent u langer dan vijf jaar getrouwd, of zijn er kinderen geboren dan duurt de
 alimentatieverplichting twaalf jaar.

Als u partneralimentatie ontvangt, moet u deze invullen onder ‘andere inkomsten’ (Box 1) bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit houdt in dat u er waarschijnlijk nog inkomstenbelasting over moet betalen. De kosten die u maakte om de alimentatie daadwerkelijk te ontvangen, zoals advocaatkosten, zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting eenmalig als aftrekbare kosten in te vullen. De Scheidingsplanner adviseert om via een voorlopige aanslag van de Belastingdienst de inkomsten uit alimentatie op te geven. U betaalt dan maandelijks belasting over de partneralimentatie. Dit voorkomt verrassingen na afloop van het jaar. De ontvangen kinderalimentatie hoeft u niet in te vullen op uw belastingaangifte. De kosten die u maakt om de alimentatie voor uw kinderen te ontvangen, zijn niet aftrekbaar.

LET OP! VERANDERINGEN BELASTINGREGELS 2015

Per 1 januari 2015 veranderende belastingregels. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 21 jaar. Deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat komt omdat nu in de berekening hiervan het fiscaal voordeel wordt meegerekend in de vaststelling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen.

Wilt u weten welke gevolgen al deze wijzigingen voor u hebben en of dit consequenties heeft voor de vastgelegde afspraken? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

Na de scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het is natuurlijk erg belangrijk dat uw kinderen op financieel en emotioneel gebied zo min mogelijk merken van de scheiding. Wanneer u de Scheidingsplanner inschakelt om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u daarvan verzekerd en weten beide ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie. Het is de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant.
 De rechter toetst bij minderjarige kinderen overigens altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. 
Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

AFKOPEN KINDERALIMENTATIE
Het is niet mogelijk om kinderalimentatie met een koopsom in een keer af te kopen.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
De kinderalimentatie wordt, tenzij u dit anders heeft afgesproken, jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen. Tegen het eind van het jaar wordt door de minister van Justitie bepaald met welk percentage de alimentatieafspraken worden verhoogd.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Wanneer eindigt de kinderalimentatie? Volgens de wet zijn ouders verplicht bij te dragen tot de 21e verjaardag van een kind. Tot het 18e jaar wordt de bijdrage kinderalimentatie genoemd, vanaf het 18e jaar is het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Het kan zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt, bijvoorbeeld als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt. 
Ouders kunnen samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld als een kind dan nog studeert. Deze afspraak wordt vastgelegd in het convenant.

DE REKENMETHODE VAN DE SCHEIDINGSPLANNER
De hoogte van de kinderalimentatie is niet alleen van het inkomen afhankelijk, maar ook van de woning waar uw kinderen gaan wonen en de periodes waarin deze bij de andere ouder zijn. Wij hebben een unieke rekenmethode voor de alimentatie ontwikkeld waarin we precies laten zien wie welk bedrag, wanneer en waarvoor moet betalen. U ziet direct waar de hoogte van van de alimentatie op gebaseerd is. Het model is ook goed toe te passen wanneer er omstandigheden veranderen, zoals bij het verliezen van een baan of een studie van de kinderen.

Hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen, hangt af van uw situatie.

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
Voor kinderen tot 18 jaar dient u de alimentatie aan uw ex-partner te betalen. Uw ex-partner betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag. Na het 18e jaar kunt u de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER (CO-OUDERSCHAP)
Als u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren) deelt, kunt u het beste een rekening
 speciaal voor het kind openen waar de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) op
 wordt gestort. Kosten kunnen dan van die rekening betaald worden. 
Juist bij co-ouderschap kan er veel discussie zijn over de betaling van de kinderkosten. De Scheidingsplanner gebruikt op basis van de praktijk een rekenmodel voor kinderkosten bij co-ouderschap. Dit model is gericht op een eenvoudige, maar eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact op met ons op voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. Als uw ex-partner draagkracht heeft, ontvangt u kinderalimentatie van uw ex-partner.

Meer weten over scheiden? Lees ook:

Waarom de Scheidingsplanner Hilversum – Bilthoven – Soest

Eveline Minkes | de Scheidingsplanner Hilversum | Bilthoven | Soest | 't Gooi

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 035 – 692 16 69  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen

Scheidingsplanner Hilversum-Bilthoven-Soest

Scheiden in Hilversum, Bilthoven, Soest, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Muiderberg, Baarn, Muiden, Weesp, Eemnes, Hilversumse Meent, Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Oud-Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Hollandsche Rading en Nederhorst den Berg.

Volg ons op

Facebook
LinkedIn
Google+
YouTube

Meer weten?

Bel 035-692 16 69 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.